Handelingen

Amsterdam, Bickersgracht - Eilandskerk (1736 - 1939)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Eilandskerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Bickersgracht
Postcode:
Sonneveld-index: 04719
Jaar ingebruikname: 1736
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Dit was een uiterst monumentale, als Hervormde Kerk gebouwde, kerk op het Bickerseiland, een 18e eeuwse uitbreidingswijk in het noordwesten van de toenmalige stad Amsterdam (nu deel van Amsterdam-Centrum) .

Deze kerk had een mooie koepelvormige "dakruiter", die op zeker moment is gesloopt. Ook zonder deze dakruiter was de Eilandskerk beslist monumentaal.

Begin 20e eeuw was er een soort concurrentie tussen de Eilandskerk en de Noorderkerk, qua bezoekersaantallen. Beide kerkgebouwen waren aan een grote restauratie toe. Er is in 1939 min of meer gekozen voor handhaving van de Noorderkerk en afstoting van de Eilandskerk. De Eilandskerk raakte van 1939 tot 1950 in steeds verder verval.

De Ned. Hervormde Eilandskerk in Amsterdam is gesloten in 1939 en, o.a. wegens bouwvalligheid, gesloopt in 1950. Het Knipscheer-orgel uit 1844 is, sterk gewijzigd, terug te vinden in de Gereformeerde Kerk te Strijen.

In de media

  • Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 December 1844

AMSTERDAM, 16 December. Gisteren is in de Eilandskerk alhier het nieuwe, aldaar geplaatste Orgel plegtiglijk ingewijd; bij welke gelegenheid door zijn Wel-Eerw. Ds. Spijker eene leerrede gehouden is over den zendbrief van Paulus aan de Ephesiërs , H. 5, vs. 19 en 20.

Externe links

Afbeeldingen