Handelingen

Amsterdam, Buiksloterkerkpad 10 - Buiksloterkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Buiksloterkerk
Genootschap: Nederlandse Hervormde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Buiksloterkerkpad 10
Postcode: 1034VZ
Sonneveld-index: 04718
Jaar ingebruikname: 1709
Architect:
Huidige bestemming: multifunctionele ruimte
Monument status: Rijksmonument 6607


Geschiedenis

Eenbeukige vijfzijdig gesloten kerk, tot stand gekomen in 1710 door verbouwing van een ouder gebouw. Boven de voorgevel een houten dakruiter. Inwendig een houten tongewelf. Preekstoel midden 17de eeuw, doophek uit 1788. Interessante, mooi gelegen dorpskerk met omringend kerkhof. Als Ned. Hervormde kerk buiten gebruik in 1980. Later in gebruik genomen als multifunciontele ruimte (exposities, recepties, trouwzaal, enz.). Gerestaureerd eind jaren 1980. Het belangrijke orgel, waarop sporadisch concerten worden gehouden, bevindt zich nog in deze kerk.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Nederlands Hervormde Kerk. Eenbeukige kerk met kleine uitbouwsels aan noord- en zuidzijde en een veelhoekige sluiting (1709-1710 met gebruikmaking van enkele oudere onderdelen). Vierkante dakruiter. In de uitbouwsels zeer fraai gesneden korbelen (XVII a, bij de bouw opnieuw gebruikt). Tweeklaviers orgel, in 1858 gemaakt door H. ter Hart.

Orgel

Het orgel is in 1858 gebouwd door H. ter Hart en M. Roos (Amsterdam). In 1910 restaureert de firma J. de Koff (Utrecht) het. De dispositie wordt gewijzigd en het pijpwerk wordt opnieuw geïntoneerd. De firma P.C. Bik & Zoon (Leiden) breidt het in 1966 uit met een pedaal, vernieuwt de frontpijpen en de windvoorziening en wijzigt de dispositie. In 2003 restaureert de firma Flentrop Orgelbouw (Zaandam) het instrument en reconstrueert de oorspronkelijke dispositie en vernieuwt de balgen en het pedaalklavier.

Tekst op het frontbasement van het orgel:

"9 MEI Geschenk van den Weled. Heer C. Halberstadt en Z.Ed. Echtgenoote 1858 DEC. Tot Restauratie in staat gesteld door den WelEd. Heer H.C. Lefering 1910"

In de media

  • Uit Algemeen Handelsblad, 19 Augustus 1856.

BUIKSLOOT, 17 Aug. In eene der laatste vergaderingen van den kerkenraad, kerkvoogden en notabelen werden deze collegien op het onverwachtst verrast door het berigt, dat de Heer T.H. en zijne echtgenoot het voornemen hebben, om geheel voor hunne rekening een orgel in de Herv. kerk, ten gebruike bij de openbare godsdienstoefeningen, te plaatsen, waardoor in eene lang gevoelde behoefte zal worden voorzien.

Links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur