Handelingen

Amsterdam, Egelantiersgracht 105-141 - Kapel Andrieshofje

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Egelantiersgracht 105-141
Postcode: 1015RB
Inventarisatienummer: 05013
Jaar ingebruikname: 1614
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Rijksmonument 978

Geschiedenis

Het Sint Andrieshofje is een van de oudste hofjes van Amsterdam. Het werd in 1616 gebouwd door de rooms-katholieke koopman Jan Jansz. Oly dankzij een legaat van een ongehuwd gebleven oom van Oly. In 1617 namen armlastige rooms-katholieke bejaarden hier hun intrek. In 1623 kwam de kapel gereed die aan de oostzijde op de bovenverdieping was gesitueerd. De naam van het hofje was ontleend aan het huis van Oly aan de Nieuwendijk, “In Sint Andries”. Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw was het hofje alleen voor weduwen bestemd.

Het hofje werd aanvankelijk bestuurd door vier regenten, op één na allen familie van de stichter, onder wie een aangetrouwde advokaat met de gelatiniseerde naam Trojanus de Magistris (Van de Meesters). Later werd het bestuur overgenomen door de twee zonen en twee dochters van De Magistris, die allen ongehuwd bleven. Na 1693 was nog een van hen in leven, Anna De Magistris, die in het Begijnhof woonde. In 1698 stelde zij haar testament op waarin ze bepaalde dat het hofje voortaan door vier regentessen beheerd zou worden, terwijl de eindverantwoordelijkheid bij de pastoor van het Begijnhof kwam te liggen. Sindsdien werd de wekelijkse dienst in de kapel van het Sint Andrieshof verricht door de pastoor van het Begijnhof. Anna had bepaald dat de bewoonsters verplicht de dienst bijwoonden voor een gemeenschappelijk gebed voor het heil van de stichter en de weldoeners van het hofje. In ruil daarvoor kregen ze gratis inwoning, ondersteuning in natura alsook een kleine financiële ondersteuning. In het begin van de negentiende eeuw werd het aantal bewoonsters teruggebracht tot één per woning. In 1984 werd het hofje door de archtiect J. van Stigt verbouwd tot twaalf HAT-eenheden.

  • (Bron:Gemeente Amsterdam)

Omschrijving Rijksdienst

St. Andrieshofje, bestaande uit een drie verdiepingen hoge straatvleugel (105-109 en 137-141, XIX B) en drie vleugels om een binnenplaats (1617): linkervleugel (111-115), waarvan de verdieping XIX B is vervangen door een kapel, in de muur waarvan een oude gevelsteen is ingemetseld; beneden deuren met aangekoppelde vensters, waarin goede roedenverdeling. Achtervleugel (117-129) van twee verdiepingen, met beneden deuren met aangekoppelde vensters en op de verdieping uitgekraagde bakstenen lijsten; goede roedenverdeling. Rechtervleugel (131-135) als de achtervleugel.

Afbeelding