Handelingen

Amsterdam, Erasmusgracht 24 - Augustanakerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Augustanakerk
Genootschap: PKN Evangelisch-Lutherse Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Erasmusgracht 24
Postcode: 1055BJ
Sonneveld-index: 04832
Jaar ingebruikname: 1957
Architect: Jantzen, F.B.
Huidige bestemming: buiten gebruik (2015)
Monument status: geen

Geschiedenis

Interessante, aardig gelegen wederopbouwkerk, gebouwd 1956-1957 als Evangelisch-Lutherse Kerk. In het kader van Samen op Weg (SOW) vanaf 2000, toen de nabij gelegen Gereformeerde Pniëlkerk buiten gebruik werd gesteld, ook in gebruik door de Nederlands-Hervormde en Gereformeerde Kerk. Daarna was de Augustanakerk geruime tijd de centrale kerk van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) in het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer. Wegens gebrek aan draagkracht is de Augustanakerk in 2015 buiten gebruik gesteld als kerk.

  • 2016 De Augustanakerk in Bos en Lommer wordt verbouwd tot Augustanahof met sociale huurwoningen. De vergunning is verleend, zegt Hanne Wilzing, algemeen secretaris van de Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. In het complex aan de Erasmusgracht komen tien woningen voor ouderen, vijf voor jongeren en een logeerhuis voor mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben.
  • 2021 Van de 'oude' functie als kerkgebouw is overgebleven de stiltetuin en de kleine kapel die fungeert als liturgisch centrum. De bewoners zetten zich in voor activiteiten in en met de buurt, zoals een buurtmaaltijd op donderdag. Ook zijn er inloopactiviteiten en themabijeenkomsten. Het motto is "wonen, omzien naar elkaar, gastvrijheid en inspiratie."

Beschrijving

Eenvoudige rechthoekige kerk met klokkentoren uit 1957, gebouwd in het kader van de "wederopbouw" door architect F.B. Jantzen. De kerk is verbonden met bijgebouwen, waaronder de kosterswoning en diverse multifunctionele ruimten.

Orgel

Onder advies van dr. Willem Mudde bouwde de firma Van Vulpen een orgel voor de Lutherse Augustanakerk, Erasmusgracht 24 in Amsterdam. Op 30 oktober 1966 werd het in gebruik genomen met een bespeling door de adviseur. In 1994 is het orgel opnieuw geïntoneerd. De Gemshoorn 2' is opgeschoven tot een 2 2/3', maar op de knop staat nog wel 2'. De Augustanakerk is na een laatste kerkdienst op 4 januari 2015 gesloten. Het orgel werd in 2016 overgeplaatst naar de kleine kerkzaal van het kerkgebouw 'De Nieuwe Stad' in Amsterdam-Zuidoost.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, d.d. 4 november 2017

De diaconie van de evangelisch-lutherse gemeente in Amsterdam heeft recent in de wijk Bos en Lommer de Augustanahof geopend. De voormalige Augustanakerk is omgebouwd tot een hof met zestien sociale huurwoningen. De meeste van deze woningen zijn bedoeld voor ouderen die een sociaal vangnet nodig hebben. Een van de woningen is ingericht als gasthuis voor jonge vluchtelingen. Het liturgisch centrum van de Augustanakerk wordt benut als kapel voor kleinschalige vieringen. De Augustanakerk dateert van 1957. In 2015 werden de zondagse kerkdiensten er beëindigd.

Externe link

Afbeeldingen