Handelingen

Amsterdam, Louis Bouwmeesterstr 76 - Verrijzenis van O.H.J. Christus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Verrijzenis van O.H.J.Christus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Louis Bouwmeesterstraat 76
Postcode: 1065KX
Sonneveld-index: 05003
Jaar ingebruikname: 1965
Architect: Holt, G.H.M.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

Kerk van de Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus. Architectonisch interessant kerkgebouw, met losstaande markante klokkentoren. Deze kerk maakt nu deel uit van de St. Marcusparochie in Amsterdam-Nieuw West.

Lange termijn planning

In de lange termijn planning van de Regionale R.K.Parochie "De vier Evangelisten" wordt de St. Pauluskerk de "hoofdkerk" van heel Amsterdam Nieuw West + het dorp Sloten. Volgens deze planning gaan alle andere huidige R.K. kerken in deze regio op termijn dicht:

Eerdere gesloten, en soms gesloopte, R.K. kerken in Amsterdam Nieuw West::

Decreet sluiting

Van Mgr. Jozef M. Punt, Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam gepubliceerd: zondag, 22 december 2019

Decreet over de fusie van de RK kerken van Nieuw West

Zoals tijdens de Eucha­ris­tie­viering van zondag­mor­gen 22 december medegedeeld, is er een besluit genomen (decreet) over de fusie per 1 januari 2020 van de ver­schil­lende parochies van het stadsdeel Nieuw West (waaronder de St. Pancratiuskerk) tot één parochie: De Vier Evangelisten. De gerenoveerde kerk van de H. Paulus is aangewezen als hoofdkerk van de parochie.

(website: www.devierevangelistenamsterdam.nl).

Bovenstaande betekent dat de Verrijzeniskerk op termijn aan de eredienst zal worden onttrokken.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur