Handelingen

Amsterdam, Nieuwe Keizersgracht 570 - Kapel Lutherhuys

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Luthers diaconiehuis "Wittenberg"
Genootschap: Evangelisch Lutherse Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Nieuwe Keizersgracht 570
Postcode: 1018VG
Inventarisatienummer: 04836
Jaar ingebruikname: 1772
Architect: Coenraad Hoeneker
Huidige bestemming: shortstay hotel & museum
Monument status: Rijksmonument 525060

Geschiedenis

Het gebouw, oorspronkelijk Lutherhuis geheten, stamt uit 1772 en werd ontworpen door bouwmeester Coenraad Hoeneker. Dankzij een royale erfenis van Abraham Kromhuijsen en zijn zuster Johanna Maria Kromhuijsen, weduwe van Melchior ten Hove, beschikte de Lutherse diaconie over voldoende fondsen om een diaconiehuis te bouwen. Het Amsterdamse stadsbestuur stelde langs de Muidergracht (thans Nieuwe Keizersgracht) een perceel "vrijelijk" ter beschikking en vroeg ook geen accijnzen. Hieraan herinnert de "Burgemeesterspoort" in de voormalige kerkzaal.

Dit grote en architectonisch interessante complex was tot 2015 als "Oude mannen en -vrouwen- en wezenhuis" van de Lutherse diaconie in gebruik: Luthers Verpleeghuis Wittenberg. Daarna is het pand verbouwd tot appartementen van verschillende grootte voor short-stay. De ingang zit nu aan de achterkant. Het adres is: Nieuwe Kerkstraat 159, 1018VL Amsterdam. Alleen bij de noordelijke ingang aan de Nieuwe Keizersgracht 570 is een aantal kamers, waaronder de regentenkamers, en de voormalige eet- en kerkzaal in oorspronkelijke staat behouden. Deze vormen sinds juni 2019 het Luther Museum Amsterdam en documenteren de geschiedenis van de Lutherse kerk in Amsterdam.

Beschrijving Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Omschrijving

Groot blokvormig, geheel in baksteen opgetrokken hoofdgebouw, gebouwd in 1769-1771, met twee binnenplaatsen onderdeel van het complex Luthers Diaconiehuis. Gevels met risalieten en hoeklisenen. Op de middenrisaliet een fronton waarin wijzerplaat. Aan beide uiteinden van de voorgevel een brede toegangsdeur met stoepen en zandstenen deuromlijstingen, elk met twee gevellantaarns. De linkerdeur was de toegang tot de bejaardenafdeling, de rechterdeur verleende toegang tot de afdeling van de weeskinderen. Wordt daarom soms ook nog wel 'Wezenpoort' genoemd. Goede roedenverdeling. Rechts naast de voorgevel een tuinmuur met deurpijlers en lantaarns. Links naast het gebouw en verbonden met de 19de eeuwse uitbreiding een gemetselde muur met poort tussen twee posten met natuurstenen dekplaten. Boven de poortingang een lantaarn. Tweemanualig orgel, gemaakt door P. Flaes in 1772. Het instrument heeft 13 registers en mechanische tractuur. Een laatste restauratie is uitgevoerd in 1974 door de fa. Flentrop te Zaandam. In 2019 is het instrument opnieuw gerestaureerd.

Waardering

18e-eeuws Luthers Diaconiehuis van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

Externe links

Afbeeldingen