Handelingen

Amsterdam, Osdorper Ban 132 - Lucas

Uit ReliwikiBezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Lucas
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Osdorper Ban 132
Postcode: 1069ZR
Sonneveld-index: 04966
Jaar ingebruikname: 1965
Architect: Taen en Nix
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

R.K. parochiekerk St. Lucas in de wijk Osdorp. Belangrijke, prachtige moderne kerk met toren, waarin drie klokken. Buiten gebruik gesteld als R.K. kerk in een laatste viering op zondag 26 mei 2019.

Lange termijn plannng

In de lange termijn planning van de Regionale R.K.Parochie "De vier Evangelisten" wordt de St. Pauluskerk de "hoofdkerk" van heel Amsterdam Nieuw West + het dorp Sloten. Volgens deze planning gaan alle andere huidige R.K. kerken in deze regio op termijn dicht:

Eerdere gesloten, en soms gesloopte, R.K. kerken in Amsterdam Nieuw West::

Decreet sluiting

Van Mgr. Jozef M. Punt, Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam gepubliceerd: zondag, 22 december 2019

Decreet over de fusie van de RK kerken van Nieuw West

Zoals tijdens de Eucha­ris­tie­viering van zondag­mor­gen 22 december medegedeeld, is er een besluit genomen (decreet) over de fusie per 1 januari 2020 van de ver­schil­lende parochies van het stadsdeel Nieuw West (waaronder de St. Pancratiuskerk) tot één parochie: De Vier Evangelisten. De gerenoveerde kerk van de H. Paulus is aangewezen als hoofdkerk van de parochie.

(website: www.devierevangelistenamsterdam.nl).

In 2019 was de St. Lucaskerk al aan de eredienst onttrokken..

Afbeeldingen

Exterieur