Handelingen

Amsterdam, Prinsengracht 385-393 - Kapel Nieuwe Suykerhofje

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Kapel Nieuwe Suykerhofje
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Prinsengracht 385-393
Postcode: 1013GN
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1755
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Rijksmonument 4328

Geschiedenis

Voormalige kapel van hofje, buiten gebruik, nu woning.

Verscholen op een achterterrein aan de Prinsengracht ligt het achttiende-eeuwse Nieuwe Suykerhofje, een hofje voor rooms-katholieke bejaarde vrouwen. Het liefdadigheidshofje is in 1755 gesticht door Gerrit ten Sande en zijn vrouw Maria de Groot op het nog braakliggende terrein achter de panden aan de Prinsengracht. De naam Nieuwe Suykerhofje - ter onderscheid met het reeds bestaande Suykerhofje aan de Lindengracht - verwijst uiteraard naar de professie van de stichter. Gerrit ten Sande was een telg uit een rooms-katholieke suikerbakkersfamilie die meerdere bezittingen en fabrieken had in het centrum van Amsterdam en in de Jordaan. (Bron:Website Amsterdam).

Monumentomschrijving Rijksdienst

Nieuwe Suykerhofje. Inpandig gelegen voormalig hofje, samengesteld uit etagewoningen in drie verdiepingen en een kapel, als volgt gegroepeerd: a) Links van het toegangsstraatje de nrs 385 en 387 onder zadeldak parallel aan dit straatje. b) rechts van het straatje het nr 395 onder zadeldak dwars op het straatje. c) aan een dwarsarm van het straatje de overige nummers, zijnde een gebouw onder drie zadeldaken in de richting als sub a). Puntgevels aan voor- en achterzijde, deze laatste aan de achterliggende binnenplaats. Al deze woningen 18e eeuws met draairamen waarin een kleine roedenverdeling. d) Aan de overzijde van de binnenplaats de dwars geplaatste kapel (1755) met drie rondboogvensters, het middelste met hardstenen omlijsting en een dakkapel daarboven. Interieur met stucversiering, van zijn schilderij beroofde altaarretabel en opmerkelijk namaak-orgel in stuc.