Handelingen

Amsterdam, Prinsengracht 7 - O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Prinsengracht 7
Postcode: 1015DK
Inventarisatienummer: 04974
Jaar ingebruikname: 1687
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Rijksmonument 4246

Geschiedenis

R.K. schuilkerk met als bijnaam "De Posthoorn", tot 1863.

De Posthoorn was oorspronkelijk een Rooms Katholieke schuilkerk, gevestigd in het achterhuis van Prinsengracht 7 te Amsterdam. Na de Alteratie in 1578 was het niet-gereformeerden verboden om publiekelijk godsdienstoefeningen te houden. Als Rooms Katholiek was men om die reden genoodzaakt kerkdiensten te houden in woonhuizen en schuilkerken. De Rooms Katholieke kerk "De Posthoorn" is voortgekomen uit het werk van de Augustijner pater Johannes van den Brande, die sinds 1623 kerkdiensten leidde in Amsterdam. Eerst werd gebruik gemaakt van een kerkruimte in "'t Friesche Wapen", op de hoek van de Korte Prinsengracht en de Haarlemmerstraat. Rond 1687 verhuisde de kerk naar de statie De Posthoorn op de Prinsengracht. Dat was de voormalige behuizing van de postkoets naar Haarlem. Hiervan is nog steeds een Posthoorn in de gevel te zien, boven de oorspronkelijke toegang tot het schuilkerkje, het poortje van de Posthoorngang aan de Brouwersgracht tussen de nummers 81 en 89. Uiteindelijk kon men als Rooms Katholiek echter openlijk kerken, en in 1861-1863 werd aan de Haarlemmerstraat de door P.J.H. Cuypers ontworpen monumentale Posthoornkerk, als opvolger van het schuilkerkje, gebouwd en in 1863 in gebruik genomen.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Voormalige pastorie van de Augustijnenstatie "De Posthoorn". Klokgevel (plm 1750, lager versoberd (rollagen)) waarin deuromlijsting met posthoorn.

In de media

  • Uit Algemeen Handelsblad, 14 Augustus 1839.

Het nieuwe en fraaije orgel in de R.C. Kerk de Posthoorn, van den Wel Eerw. Heer van Hoek, is heden morgen ten tien ure op eene allezins plegtige wijze ingewijd geworden in tegenwoordigheid van eene aanzienlijke menigte toehoorders.

Afbeeldingen