Handelingen

Amsterdam, Tuinstraat 100-102 - Kapel Regenboogliefdehofje

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Tuinstraat 100-102
Postcode: 1015PE
Inventarisatienummer: 05014
Jaar ingebruikname: 1806
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

De bankier Joannes Baptista van Aerde bezat hier omstreeks 1800 een aantal inpandige huisjes. Op 1 mei 1806, na zijn overlijden, werden de huisjes een hofje. De kapel was ondergebracht in perceel 110. Met de opbrengsten van een huis aan de Herengracht en een in de Kalverstraat, moest het hofje worden onderhouden. Het was bestemd voor oude mannen en vrouwen, gehuwd en zonder kinderen dan wel ongehuwd en van de Rooms Katholieke godsdienst, die hier vrij woonden. In 1850 woonden er 43 personen. In 1884 vond uitbreiding plaats door nieuwbouw. Het front is in namaak oud-Hollandse stijl: twee trapgeveltjes, waarachter de woonvleugels en daartussen, ter breedte van de plaats, een muur met poortingang. Dit nieuwe hofje besloeg de huisnummers 100-108 en in 1930 bevatte het oude en het nieuwe hofje samen nog 42, meest één-kamerwoningen. Na WO II raakte het hofje in verval en werd successievelijk opgeheven, evenals de kapel. In 1979 werd door de toenmalige regenten besloten, de kamers die leegkwamen aan jongeren te verhuren. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw, is het korte tijd in handen geweest van een bewonersgroep, die het hofje had gekocht, maar uiteindelijk niet in staat bleek het financieel te beheren. In 1985 is het aangekocht door de Stichting Jan Pietersz. Huis, die de inmiddels opgeknapte woningen verhuurt aan muziekstudenten.

Afbeeldingen