Handelingen

Amsterdam, Uiterwaardenstraat - Zuiderkapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Zuiderkapel
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Uiterwaardenstraat
Postcode:
Inventarisatienummer: 04756
Jaar ingebruikname: 1939
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt

Geschiedenis

Vermoedelijk is dit een noodgebouw geweest.

Buiten gebruik en gesloopt, nadat in 1955 de moderne Maranathakerk aan de Hunzestraat in deze wijk (Rivierenbuurt) in gebruik was genomen.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 25 Maart 1937.

Het bestuur der wijkcommissie van wijk 5 der Nederl. Hervormde Gemeente te Amsterdam, heeft van H.M. de Koningin een gift ontvangen, als blijk van belangstelling in het streven om in het nieuwe groote stadsgedeelte Amsterdam-Zuid, voor zoover gelegen tusschen Haringvlietstraat en Amstel, een kerk te bouwen. Deze gift heeft dus betrekking op de te stichten "Zuiderkapel" der Herv. Gemeente.

Afbeeldingen