Handelingen

Amsterdam, Van Hallstraat 120 - Prinsessekerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Prinsessekerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Van Hallstraat 120
Postcode: 1051HH
Inventarisatienummer: 04740
Jaar ingebruikname: 1918
Architect: Posthumus Meyjes, C.B.
Huidige bestemming: gesloopt (1982)

Geschiedenis

Gebouwd als Nederlands Hervormde kerk voor het noordelijke deel van Amsterdam-Oud West (Staatsliedenbuurt/Westerpark), ontworpen door C.B. Posthumus Meyjes (die ook de Oranjekerk in de Van Ostadestraat en de voormalige Nieuwezijds Kapel (uit 1908) bij het Rokin ontwierp). De oorspronkelijk ontworpen toren is niet uitgevoerd. In gebruik genomen op 4 april 1918, in aanwezigheid van de koninklijke familie, met name Prinses Juliana, naar wie de kerk is genoemd.

Driebeukige basilicale kerk, gebouwd in een mengeling van neogotische en neoromaanse vormen, onder invloed van de stilistische vernieuwing in de protestantse kerkbouw rond 1900. Houten tongewelf met steekkappen over het middenschip. Boven de hoofdingang bevond zich een (vol-pneumatisch) Steinmeyer-orgel uit 1924 (Opusnummer 1375), waarop vaak concerten werden gegeven, ook door bekende organisten, zoals Piet van Egmond.

Buiten gebruik najaar 1981 of voorjaar 1982, toen de Hervormde Prinsessekerkgemeente verder ging met, en in, de Geref. Nassaukerkgemeente in dezelfde wijk, de Staatsliedenbuurt in Amsterdam Oud-West.

Gesloopt najaar 1982. Het belangrijke orgel is toen ook afgebroken, het is nooit elders herplaatst voor gebruik in een kerk; na demontage zijn de meeste onderdelen, zoals orgelpijpen, balgen, windlades en de speeltafel aan verschillende particulieren verkocht. Veruit de meeste onderdelen zijn uiteindelijk bij één particulier terecht gekomen die het orgel in een langlopend project opbouwt. Nadere info hierover eventueel na te zoeken.

Ter plaatse is kort na 1982 een gezondheidscentrum, met daarboven appartementen, gevestigd.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur