Handelingen

Andijk, Kerkepad 1a - Gereformeerde Gemeente

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Gemeente
Genootschap: Gereformeerde Gemeenten
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Medemblik
Plaats: Andijk
Adres: Kerkepad 1a
Postcode: 1619AD
Inventarisatienummer: 05070
Jaar ingebruikname: 1932
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: na te gaan


Geschiedenis

Schuurvormige zaalkerk.

In 1931 woonden in Andijk mensen, die betrokken waren bij de Gereformeerde Gemeente te Enkhuizen. De afstand naar Enkhuizen werd echter steeds meer een bezwaar. Men begon dan ook met het houden van één leesdienst op zondag en wel in de School met de Bijbel. De eerste kerkdienst daar was op 24 januari 1932.

In mei 1932 kon een voormalige landbouwschuur worden gehuurd. Nadat deze was opgeknapt en ingericht werd deze voor de kerkdiensten in gebruik genomen. Op 7 september 1932 vond er de eerste kerkdienst plaats. In 1948 werd het kerkgebouw verbouwd waarop het aantal zitplaatsen op 150 kwam. Het kerkgebouw kwam buiten gebruik op 1 januari 2012. De nog enkele leden zijn toen overgegaan naar de Gereformeerde Gemeente van Enkhuizen.

Orgel

  • In 1969 kocht men voor het gebouw van de Gereformeerde Gemeente te Andijk een orgel van een bejaardencentrum in Hoorn. Bouwer en bouwjaar zijn niet bekend. Het orgel is een unit-orgel met drie grondstemmen. In de kerk was de laatste jaren een drieklaviers electronisch orgel van het merk Eminent in gebruik.
  • Het kerkgebouw is per 1 januari 2012 gesloten. Men is samengegaan met de Gereformeerde Gemeente in Enkhuizen.
opname 1970 © AvD.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 2 december 2008.

Op 19 oktober 1933 werd de gereformeerde gemeente te Andijk geïnstitueerd. Vanavond wordt dat feit herdacht tijdens een kerkdienst waarin consulent ds. G. Heijkamp uit Enkhuizen voorgaat. Aanleiding voor het institueren van de gemeente was destijds de afstand tussen Enkhuizen en Andijk, die door steeds meer gemeenteleden met paard-en-wagen of met het openbaar vervoer moest worden afgelegd. De eerste bijeenkomsten van de Andijkers waren in een schuur en een schoolgebouw. Later werd er een eigen kerk gebouwd.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de gemeente zal er een brochure worden uitgegeven. Daarin worden onder andere een beschrijving van driekwart eeuw gemeenteleven en de herdenkingsdienst opgenomen. Begin 2009 zal deze brochure verschijnen.

Het ledental van de kleine Noord-Hollandse gemeente is momenteel zeventig, waarvan ongeveer de helft doopleden. Door de toenemende vergrijzing van de gemeente loopt het aantal leden geleidelijk terug. Tussen de laatste doopdienst in de afgelopen zomer en die daarvoor liggen ruim drie jaren. Met de gereformeerde gemeente van Enkhuizen worden gekeken naar de mogelijkheden om samen te gaan. De jonge leden gaan al sinds jaar en dag in Enkhuizen naar de vereniging en de catechisatie.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 17 februari 2009.

De gereformeerde gemeenten te Enkhuizen en Andijk hebben een gezamenlijke commissie in het leven geroepen die „de mogelijkheden en onmogelijkheden” van een eventueel samengaan van beide gemeenten „gaat inventariseren en analyseren”.

De commissie, onder voorzitterschap van ouderling S. Kooiman uit Enkhuizen, bestaat uit vertegenwoordigers van beide gemeenten en zal rapporteren aan beide kerkenraden. Na ontvangst van de rapportage zullen de kerkenraden zich nader beraden, waarna ook beide gemeenten verder zullen worden geïnformeerd.

De gereformeerde gemeente te Andijk telt volgens het Jaarboek 2008 van de Gereformeerde Gemeenten 37 leden en 33 doopleden. De gereformeerde gemeente te Enkhuizen heeft 131 leden en 88 doopleden. Enkhuizen heeft een eigen predikant: ds. G. Heijkamp.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 19 januari 2010.

De gereformeerde gemeenten van Enkhuizen (230 leden) en Andijk (70 leden) in Noord-Holland gaan samen. Leden van beide gemeenten besloten in november en december „met zeer ruime meerderheid voor samengaan.” Deze maand beraden de kerkenraden zich op praktische vervolgstappen.

Er bestonden al langere tijd goede contacten tussen beide gemeenten. Op bid- en dankdagen en op tweede feestdagen hielden de gemeenten gezamenlijke diensten in de gereformeerde Ontmoetingskerk te Enkhuizen. Vorig jaar zijn gemeenteavonden belegd, waarna op de ledenvergaderingen werd gestemd voor samengaan.

Bijna alle verenigingen zijn al eerder samengegaan. Met name de jongeren van beide gemeenten kunnen het goed met elkaar vinden, aldus scriba G.J. van Pijkeren van de gemeente in Enkhuizen.

De gemeenten blijven voorlopig in hun eigen gebouwen kerken, met gezamenlijke dienst op bijzondere dagen, zoals al gebeurt. Het kerkgebouw in Enkhuizen is namelijk te klein om de extra kerkgangers op te vangen en ook bestaat de mogelijkheid van uitbreiding op de bestaande locatie niet. Een commissie, benoemd door de beide kerkenraden, bekijkt de mogelijkheden van nieuwbouw of de aankoop van een bestaand pand in de nabijheid van de gemeente Enkhuizen. „Het ligt in de lijn der verwachting dat de oude kerkgebouwen dan verkocht zullen worden”, verklaart Van Pijkeren.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 2 januari 2012.

De gereformeerde gemeenten van Andijk en Enkhuizen hebben zondag hun eerste dienst gehouden als nieuwe gemeente in de door hen pas aangekochte Ontmoetingskerk. Op oudejaarsavond sloot het kerkgebouw aan het Kerkepad in Andijk.

Aan het eind van de diensten werden de kanselbijbels in beide kerken gesloten. De Bijbel uit Andijk werd zondagochtend geopend op de kansel in de Ontmoetingskerk, de Enkhuizense Bijbel komt in de consistorie van deze kerk te liggen.

In Andijk werd ook afscheid genomen van de 78-jarige koster Van Dalfsen en zijn vrouw, die ruim 49 jaar als kostersechtpaar actief waren. De koster uit Enkhuizen en de hulpkosters behouden hun taken, evenals de organisten uit beide gemeenten.

De leden en doopleden van de samengevoegde gemeente, nu zo’n 300 in getal, zijn geen vreemden voor elkaar.

Ds. Heijkamp: „De jeugd trekt al veel met elkaar op en onlangs zijn ook de vrouwenverenigingen samengevoegd.” Dit bevestigt ook ouderling P. Boeder uit Andijk. „We hielden catechisaties en verschillende verenigingen al samen in Enkhuizen, en ook op tweede feestdagen en op bid- en dankdag werden er samen diensten belegd.”

„Deze diensten werden al gehouden in de Ontmoetingskerk, die tot 2 april nog in het bezit is van de Protestantse Kerk in Nederland”, vertelt ouderling S. Kooiman uit Enkhuizen. „De kerk is voor ons dus geen onbekend terrein.”

Toch is de sluiting van het kerkgebouw in Andijk „ingrijpend” volgens Boeder. „Er zijn gemeenteleden die ruim zeventig jaar geleden hebben meegemaakt hoe de gemeente vanuit Enkhuizen hier werd opgericht, en zij maken nu ook weer de fusie mee.”

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur