Handelingen

Anna Jacobapolder, Langeweg 49 - Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: PKN Gereformeerde kerk Anna Jacobapolder
Provincie: Zeeland
Gemeente: Tholen
Plaats: Anna Jacobapolder
Adres: Langeweg 49
Postcode: 4675RK
Inventarisatienummer: 06364
Jaar ingebruikname: 1959
Architect: Steen en Tuinhof
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Interessante wederopbouwkerk met toren.

Gebouwd ter vervanging van een eerdere kleine kerk.

Geschiedenis. Bron: anna-jacobapolder.protestantsekerk.net

De Gereformeerde Kerk van Anna Jacobapolder werd in 1878 opgericht. In 1895 werd het kerkgebouw aan de Langeweg 40 in gebruik genomen. Door de inundatie in 1944 en de watersnoodramp in 1953 waren vooral de muren slecht en aangetast door het zoute water. Het gebouw verkeerde in een zeer slechte staat. Daarom werd besloten om een nieuw kerkgebouw te bouwen. Van het oude kerkgebouw werd in 1965 de toren gesloopt en omgebouwd tot woonhuis.

Het huidige kerkgebouw werdt op donderdag 6 oktober 1960 in gebruik genomen. De voorbereidingen voor de bouw zijn al in 1957 opgestart. Ds. Smit, toenmalige predikant, had daar een aandeel in. De grote vraag was hoe moeten we dat financieren. Hierbij kwam al gauw het Nationaal Rampenfonds in beeld. Deze instantie verleende hulp bij de bouw en herbouw van de door de watersnood getroffen kerken. Een hele opluchting was het dat het Rampenfonds de gehele financiering voor hun rekening nam. Daardoor kwam er daadwerkelijk zicht op de bouw van de nieuwe kerk. Vervolgens was er flinke discussie over de plaats waar de kerk gebouwd moest worden. Ouderling Dhr. P. Boudeling kwam met de oplossing, hij deed de uitspraak ”Gods Kerk moet in de ruimte staan”. Daar hij zelf gebruiker was van de grond van de locatie waar men besloot te bouwen was het snel beslist. Men ging in onderhandeling met de vertegenwoordiger van het Nationaal Rampenfonds, Dhr. van Berkel. In maart 1959 schreef men in het kerkblad over de langdurige onderhandelingen van de bouw van de nieuwe kerk. Inmiddels had men in Dhr. C. Tuinhof een architect gevonden. Hij had ook het ontwerp gemaakt van de nieuwe kerk in Gapinge bij Middelburg. In 1959 had de commissie van beheer met als voorzitter Dhr. K. van Strien al vele besprekingen gehad over het ontwerp van de kerk en in mei 1959 werd de bouwtekening goed gekeurd.

In de Kerkenraad vergadering van 4 september 1959 werden de inschrijvingen van de aannemers op het ontwerp van de architect behandeld. De totale kosten voor de bouw van de kerk werden door hem begroot op F 120.000,-.

Er werd ingeschreven door drie aannemers. Firma van Schelven Voor F 138.700,00 Firma Ligtendag Voor F 101.128,00 Firma Everaars Voor F 136.300,00 Door de Kerkenraad werd het werk gegund aan de laagste inschrijver de Firma Ligtendag. De totale kosten van de bouw kwamen uiteindelijk uit op F 150.950,-

Op 18 oktober 1959 werd door de Commissie van beheer de bouwcommissie benoemd met als voorzitter Dhr. G.J. de Jager, als lid dhr. A. C. Wisse en adviseur Ds. W. Haverkamp. De heren moesten regelmatig naar Wassenaar waar Dhr. van Berkel van het Nationaal Rampenfonds woonde om budget los te praten voor de bouw en inrichting.

In oktober 1959 werd de grond bouwklaar gemaakt. Hiervoor werd een schip met zand gekocht voor ophoging van de bouwplaats. De landbouwers reden de grond met hun tractor en wagen naar de bouwplaats, waar door hun medewerkers het zand gelost werd. Omdat er nog zand te kort was, werd er daarna ook nog zand uit de Kijkuit aangevoerd.

Op 10 dec. 1959 is de eerste steen gelegd namens het Nationaal Rampenfonds door Mevr. D.P.C. de Hoop Scheffer. Tijdens de bouw kwamen er nog allerlei andere zaken aan de orde. Een daar van was het mozaïek op de preekstoel. In eerste instantie vond men dit niet geschikt maar na wat aanpassingen en een groter formaat viel het wel in goede aarde. De glas in lood ramen achter in de kerk zijn door een gespecialiseerde glazenier vervaardigd en in bijzondere boogstand geplaatst.

Naar een nieuw pijporgel is zeer intensief gezocht. Het was een grote post op de begroting. De toenmalige organist Dhr. C. Wisse en de orgel commissie hebben in Slikkerveer een prachtig orgel uitgezocht en toestemming gekregen om het te laten bouwen.

De aanschaf van de kerkbanken is op zeer democratische wijze tot stand gekomen. Er werden achter in de oude kerk drie verschillende banken neergezet en de gemeenteleden konden vertellen welke zij de beste vonden. Daaruit zijn, na nog enige aanpassingen van het gekozen model, de huidige kerkbanken tevoorschijn gekomen.

Het kruis op de toren gaf de nodige discussie. Men wilde graag een kruis met verlichting. Je zou dan de kerk in de wijde omtrek kunnen zien staan. Na lange discussie werd het kruis en verlichting verwezenlijkt.

Voor de klok in de toren heeft de gemeente St. Philipsland een financiële bijdrage gegeven.

Zo is er alles bij elkaar een hele mooie, functionele en in het landschap passende kerk tot stand gekomen.

Orgel

In het gebouw is 1 pijporgel aanwezig op de galerij boven het liturgisch centrum

Meer informatie: website http://ww.orgelsinzeeland.nl,

De bouwer van orgelkas en binnenwerk is Fa. Van Vulpen en is opgeleverd in 1959

Het orgel heeft de volgende klavieren: één manuaal en aangehangen pedaal

De dispositie is als volgt: Manuaal: Holpijp 8’, Prestant 4’, Roerfluit 4’, Octaaf 2’, Scherp IV sterk bas/discant. Pedaal: Aangehangen

Plaats klaviatuur / speeltafel: voorzijde kas; Manuaalomvang: C-g’’’; Pedaalomvang: C-f’; Deling Bas/Discant: b/c’ Windladensysteem: sleeplade; Toetstractuur: mechanisch; Registertractuur: mechanisch; Stemtoonhoogte: a1 = 440 Hz Stemmingssysteem (Temperatuur): Evenredig zwevend

[INVCOZZL]

Afbeeldingen