Handelingen

Apeldoorn, Hoofdstraat - Mariakerk (1477 - 1842)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Mariakerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Apeldoorn
Plaats: Apeldoorn
Adres: Hoofdstraat
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1477
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Historische dorpskerk. Gesloopt in 1842 voor de bouw van het stadhuis.

De oudste Ned. Hervormde kerk stond vroeger in het centrum van Apeldoorn op het plein voor het gemeentehuis. De contouren van die kerk zijn in de bestrating aangegeven. De kerk is afgebroken na de bouw van de eerste Ned. Hervormde kerk aan de Loolaan. Er zijn nu plannen om op een veel duidelijker manier dan nu aan te geven waar de kerk stond en hoe groot deze was. (52-04)

In de media

Uit Algemeen Handelsblad, 23 Juni 1842.

APELDOORN 21 Junij. Op gisteren is de afbraak aangevangen van de kerk en toren alhier; het orgel derzelve, hetwelk Z.M. Koning Willem de Eerste aan de naburige gemeente Beekbergen geschonken had, wordt derwaarts vervoerd, en zal niet weinig tot opluistering strekken van het kerkgebouw aldaar, hetwelk inwendig verbeterd en verfraaid wordt. Intusschen heeft Z.M. de Graaf van Nassau onze gemeente ruim schadeloos gesteld, door het aanwijzen en geven van de noodige fondsen, ten einde het geschenk van H. Deszelfs ouders te doen vervangen door een nieuw orgel, waarvan de vervaardiging aan den Heer Naber, orgelmaker te Deventer, is opgedragen.

Afbeeldingen