Handelingen

Asten, Wilhelminastraat 1 - Maria Presentatie

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: H. Maria Presentatie
Genootschap: Rooms-Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Asten
Plaats: Asten
Adres: Wilhelminastraat 1
Postcode: 5721KG
Sonneveld-index: 06984
Jaar ingebruikname: 1898
Architect: Franssen, C.J.H.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 8443

Geschiedenis

Prachtige grote neogotische kerk met hoge toren van 75 m - de hoogste nog bestaande kerktoren uit het oeuvre van architect Caspar Franssen (1860-1932). Hoofdwerk van deze architect. "Kathedraal van de Peel".

Aan het einde van de 19de eeuw was Asten een tamelijk rijk dorp met veel fabrieken en welgestelde notabelen. Tijd voor een nieuwe kerk, vond pastoor L.J. van de Mortel. Tussen 1896 en 1898 werd de kerk gebouwd in de toen moderne neogotische stijl. Onder leiding van architect Caspar Franssen uit Roermond kwam het indrukwekkende bouwwerk tot stand. Deze kerk is qua omvang, detaillering en monumentaliteit vergelijkbaar met de St. Antoniuskerk (1899) in Blerick, ook van architect Franssen, en verwoest in 1944.

Bij een recente restauratie is een deel van de neogotische polychromie in het koor, uit de bouwtijd van de kerk, weer tevoorschijn gekomen.

De Pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus­ is opgericht op 1 mei 2015 toen de pa­ro­chies van Asten, Heus­den, Lierop, Ommel, Someren-Dorp, Someren-Eind, Someren-Heide en Someren-Noord wer­den gefuseerd. De Heilige Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten is een neogo­tische kerk uit 1899, gewijd aan Maria Pre­sen­ta­tie. De architect van deze Pre­sen­ta­tie­kerk was Caspar Franssen. Tijdens de bouw was de pa­ro­chie in geld­nood, maar dankzij schen­kingen, waar­on­der een grotere torenhaan door de aannemer C. Mestrum, kwam toch een in­druk­wek­kende kerk tot stand, die is gelegen op de plaats van het oude ge­meen­tehuis. De kerk heeft een toren van 75 m hoogte, die een carillon van 57 klokken bevat, gegoten door de plaat­se­lijke klokkengieterij Eijsbouts. De zand­ste­nen ingangspartij stelt onder meer de ge­schie­de­nis van Maria Pre­sen­ta­tie voor. Naast tal van neogo­tische kunstvoorwerpen bevat de kerk ook een kost­ba­re staakmadonna uit 1775, een beeld van de heilige Apollonia uit 1525 en een calvarie­groep uit 1480. Het orgel stamt uit 1909 en is vervaar­digd door de Gebroe­ders Franssen te Roermond.

  • (Bron: website regionale St. franciscus)

Monumentomschrijving Rijksdienst

O.L. Vrouw Presentatie. Gewijd 1898, C. Franssen. Driebeukige neogotische kruisbasiliek, geïnspireerd op de 13de-eeuwse Franse gotiek, met kooromgang, straalkapellen, driebeukig transept en toren, waarvan de klokkenverdiepening begeleid wordt door hoektorens. Tot de inventaris behoren een neobarokke preekstoel ca 1840 en een kruisbeeld met gotisch corpus. De kerk behoort tot de belangrijkste en grootste werken uit het omvangrijke oeuvre van Caspar Franssen (1860-1932; leerling P.J.H. Cuypers). Qua omvang en monumentaliteit vergelijkbaar met de, eveneens door Franssen ontworpen, Antonius van Paduakerk in Blerick, die tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren ging.

Cultuur Historische Waardekaart

  • Bouwperiode: 1896-1898
  • Bouwstijl: Neo-Gotiek
  • Architect: Franssen, C.
  • Gevels en Materialen: Bakstenen gevels met uitgemetselde steunberen en luchtbogen tegen koor en schip. Hardstenen waterlijst. Driepasboogfries, tandlijst.
  • Vensters en Deuren: Vensters met natuurstenen maaswerk, bestaande uit twee of drie lancetten, bekroond door oculus. Roosvensters in transeptfacades. Opgeklampte deuren met smeedijzeren beslag.
  • Dak en Bedekking: Zadel- en lessenaardaken, lei in maasdekking.
  • Bijzonderheden: Complex met begraafplaats Kerkstraat ongenummerd. Kruisbasiliek met driebeukig transept, schip van vijf traveeën, koor van twee traveeën en driezijdige sluiting. Sacristie. Drie omgangkapellen, neo-gotische dakruiter. Toren van drie geledingen met flankeerspitsjes, en centrale achtzijdige naaldspits met dakkapellen.

In de media

  • Uit Eindhovens Dagblad. d.d. 25 juli 2017.

Pastoor Pieter Scheepers wil al heel lang de Heilige Maria Presentatiekerk in Asten verder aankleden. Lange tijd speurde hij naar een hoogaltaar voor de kerk, maar een geschikt exemplaar vinden bleek moeilijk. Totdat de Heilig Hartkerk in Boxtel aan de eredienst werd onttrokken. Scheepers meldde zich in Boxtel en zorgde ervoor dat het grote altaar binnenkort in de Heilige Maria Presentatiekerk in Asten te bewonderen is. De kerk in Boxtel werd begin 2015 aan de eredienst onttrokken. Het gebouw werd verkocht aan ondernemer Michel de Groot, die er appartementen wilde bouwen en evenementen wilde houden. Hij zag af van die plannen toen de gemeente hem een bouwstop oplegde, omdat hij tegels verwijderde uit het rijksmonument. Nu denkt hij aan een speelvoorziening of een plek voor evenementen. Daarvoor moet de inventaris wijken, waaronder het hoogaltaar. Dat is het altaar in de sluiting van het priesterkoor, dus helemaal aan het oosteinde van een kerk. De afgelopen weken is het grote bouwwerk alvast vakkundig gedemonteerd, blijkt uit vele foto's die op de website van de Franciscusparochie staan. De wederopbouw in Asten start na de bouwvak, laat koster Jan Coolen desgevraagd weten. Er moet nog het nodige gebeuren alvorens het altaar geplaatst kan worden. "Het zware altaar gaat een stukje naar achteren. Bovendien verhuist de kruisgroep naar de gedachteniskapel. Om het altaar heen komt het hoogaltaar te staan. Het past perfect bij de rest van de kerk", vindt Coolen. De werkzaamheden starten naar verwachting eind augustus of begin september. Hoe lang het duurt alvorens alles op zijn plek staat is vooralsnog niet duidelijk. Ook is onduidelijk of er geld is betaald voor het altaar. Coolen weet dat niet en Scheepers kan niet reageren in verband met een vakantie.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur