Handelingen

Baarland, Slotstraat 3 - Sint Maartenskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Sint Maartenskerk
Genootschap: Protestantse gemeente 's-Gravenpolder/Baarland
Provincie: Zeeland
Gemeente: Borsele
Plaats: Baarland
Adres: Slotstraat 3
Postcode: 4435AM
Inventarisatienummer: 06382
Jaar ingebruikname: 15e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 9958 (kerk); 9962 (toren)


Geschiedenis

Toren en koor uit de 14e eeuw, schip 1776. Sinds 2003 Samen op Weg, nu Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Gereformeerden en Hervormden gaan nu samen naar de Ned. Hervormde Sint Maartenskerk kerk, die een aantal jaren geleden is overgenomen door de Stichting Oude Zeeuwse Kerken en voor de kerkdiensten wordt gehuurd.

Bij de sloop van de oude Hervormde Kerk in 1776 verdween ook het oude doopvont. Het werd een drinkbak voor het vee. In de 19de eeuw kwam het vont in bezit van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen in Middelburg en weer later was het in het Zeeuws Museum in Middelburg te zien. Voorjaar 2004 is het doopvont weer teruggekeerd naar de Sint Maartenskerk van Baarland. Baarland vormt samen met ‘s Gravenpolder één kerkelijke gemeente.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Nederlands Hervormde Kerk, 15de eeuws bouwwerk, bestaande uit de middenbeuk van een oorspronkelijk driebeukige hallenkerk, waarvan de inter- columnien gedicht werden in 1774, na afbraak van de zijbeuken. Het koor, dat een tijd lang dienst heeft gedaan als school, is van de preekkerk gescheiden door 18de eeuws beschilderd schotwerk, waarvoor een eenvoudige 18de eeuwse preekstoel met klankbord is geplaatst.

Toren

Toren Ned. Herv. Kerk. Midden 14e eeuws bouwwerk, in sobere vormen, steunberen tot de klokkenverdieping, overwelfde benedenruimte. De toren staat aan de Torenstraat 2 en is een zelfstandig Rijksmonument.

Orgel

Het orgel is rond 1750 gemaakt door vader Jean-François en zoon Johannes Jacobus Moreau (Rotterdam). In 1786 plaatst Johannes Pieter Künckel (Rotterdam) het in de kerk van Baarland. J.H. Giesen (Goes) levert in 1932 een nieuwe balg en voegt een Gamba 8' aan de dispositie toe. In 1996-97 restaureert de firma Flentrop Orgelbouw (Zaandam) het instrument en verwijdert daarbij de uitbreiding uit 1932. Adviseur is Jan Jongepier (Leeuwarden).

Dispositie

  • Manuaal 1: Holpijp 8' - Fluijt 4' - Quintfluijt 3' - Kleinfluijt 2' - Cornet 2⅔' 3 sterk discant.
  • Manuaal 2: Prestant 8' discant - Bourdon 8' - Prestant 4' - Fluijt 4' - Quint 3' - Octaaf 2'.
  • Pedaal: aangehangen.
  • Manuaalkoppeling bas/discant.
  • Tremblant (gehele werk) - Ventiel.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-d3. Pedaalomvang: C-g. Toonhoogte: a1 = 435 Hz. Winddruk: 68 mm. WK.

Links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur