Handelingen

Baarn, Schoolstraat 13 - Geref. Kerk in Hersteld Verband

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk:
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband
Provincie: Utrecht
Gemeente: Baarn
Plaats: Baarn
Adres: Schoolstraat 13
Postcode: 3742CC
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1926
Architect:
Huidige bestemming: fysiotherapiepraktijk
Monument status: geen

Geschiedenis

In zaal Baarns Mannenkoor, het vroegere St. Josephgebouw.

Buiten gebruik als Geref. Kerk in Hersteld Verband in 1940, verkocht.

Later in gebruik als Evangelisch Lutherse Lutherkapel (was Korte Schoolstraat).

Verbouwing van de Lutherkapel in 1958. Opnieuw buiten gebruik in 1989.

Nu in gebruik als fysiotherapiepraktijk.

In de media

Uit Het Vaderland, 13 November 1926.

Zondag heeft te Baarn de eerste kerkdienst plaats gehad van de Ned. Gereformeerde gemeente in de zaal van Baarns Mannenkoor. In de morgenbijeenkomst en in den avonddienst was ds. Smelik van Tienhoven voorganger. De nieuwe gemeente heeft het perceel Schoolstraat 13 (vroeger St. Josephgebouw) aangekocht om dit tot kerk in te richten. Krachtens de wet regelende het toezicht op de onderscheidene kerkgenootschappen, is voor de inrichting van een gebouw tot kerk, wanneer het gelegen is binnen tweehonderd ellen van een bestaande kerk, onderzoek vereischt naar de plaats van vestiging. De inrichting tot kerk mag pas geschieden als het gemeentebestuur over de toelating heeft beslist. B. en W. van Baarn hebben die toelating reeds verleend en zoo spoedig mogelijk zal nu begonnen worden met de verbouwing van genoemd perceel.

Afbeeldingen