Handelingen

Baarn, Vondellaan 2 - Ned. Geref. Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ned. Geref. Kerk
Genootschap: Nederlands Gereformeerde Kerken
Provincie: Utrecht
Gemeente: Baarn
Plaats: Baarn
Adres: Vondellaan 2
Postcode: 3743HZ
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik als kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

In Waldheimmavo, opgeheven 2008.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 1 juli 2008.

De Nederlands gereformeerde kerk te Baarn/Soest wordt opgeheven, meldt het Nederlands gereformeerde kerkblad Opbouw. Zondag werd de laatste reguliere dienst gehouden. Op zondag 28 september wordt de allerlaatste dienst gehouden.

Volgens kerkenraadsvoorzitter D. Koning was de sluiting onvermijdelijk. „Het ledental daalt en we hebben onvoldoende kader om de ambten te vervullen.” Vooral door het vertrek van een aantal gezinnen met kinderen nam het ledental het afgelopen jaar verder af. Hoop op betere tijden is er volgens de kerkenraad niet meer. Daarbij komt dat de predikant van de gemeente, ds. C. J. Barth, al geruime tijd ernstig ziek is en voor een groot gedeelte arbeidsongeschikt is verklaard. „Iedereen is moe. Niemand durft het meer aan om de zomer door te gaan”, aldus voorzitter Koning.

De gemeente te Baarn telt op dit moment ongeveer tachtig leden. Daarvan zijn er ten minste twintig „weinig tot niet betrokken.” Er zijn diverse mogelijkheden onderzocht. Uiteindelijk heeft de kerkenraad besloten dat ze niet anders kan dan de gemeente opheffen. „Een triest en moeilijk besluit”, vindt Koning.

Persmededeling kerkenraad, december 2008.

Op 9 april 2008 is door de kerkenraad van de Nederlands Gereformeerde Kerk Baarn / Soest e.o. unaniem besloten deze gemeente te laten fuseren. Dit besluit is genomen nadat op de gemeentevergadering van 6 april 2008 de leden met deze opheffing hebben ingestemd. De reden van dit besluit ligt in het feit, dat de laatste jaren het ledental drastisch is gedaald en mede daardoor het kerkbezoek navenant is afgenomen. Ook de ziekte en de momenteel volledige arbeidsongeschiktheid van onze predikant, Ds. Rolie Barth, heeft hieraan bijgedragen. Tevens was er binnen de gemeente onvoldoende kader beschikbaar om in de toekomst de ambten te blijven invullen. Na een periode van zoeken naar mogelijke alternatieven is de situatie zodanig dat de kerkenraad na 30 juni 2008 geen reguliere diensten meer heeft belegd. Het moeilijke, trieste en emotionele besluit definitief te stoppen als zelfstandige gemeente is hiermee een feit. Per 1 december 2008 is de NGK-Baarn / Soest middels een fusie een officieel onderdeel geworden van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Amersfoort-Noord.