Handelingen

Beegden, Kerkstraat 2 - Martinus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Martinus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Maasgouw
Plaats: Beegden
Adres: Kerkstraat 2
Postcode: 6099BV
Sonneveld-index: 12586
Jaar ingebruikname: 1952
Architect: Franssen, J.G.C.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Na de oorlog werd door de familie Tobben een grote zaal ter beschikking gesteld, die als noodkerk in gebruik werd genomen. De oude kerk was dusdanig verwoest, dat direct met de sloop en het opruimen van de restanten werd aangevangen. Op 8 april 1947 werd het ‘Sint-Martinusfonds Beegden’ opgericht om geld in te zamelen voor de nieuwe kerk, jeugdhuis en pastorie. Door middel van de kwartjesactie, de verkoop van kaarten en het organiseren van filmvoorstellingen wilde men voldoende geld vergaren. De eerster twee initiatieven slaagden goed. De filmactie werd geen succes. De nieuwe kerk werd op dezelfde plaats gebouwd als de oude. Architect Joseph Franssen ontwierp de nieuwe kerk. Op 19 juni 1951 werd de eerste steen gelegd. De inzegening vond plaats op 26 juni 1952. Uit financiële noodzaak was de toren nog niet gebouwd. Dat gebeurde pas in 1955. Omstreeks 1990 is de doopkapel, waarvan de verlaagde vloer al eerder met hout was opgehoogd, veranderd in een Mariakapel. De doopvont staat vanaf die tijd in de noordelijke transeptarm. Het hekwerk dat eertijds de kapel afsloot is verdwenen. Het stenen vieringaltaar is eveneens verwijderd. Het plafond is gemaakt van schroten. Een deel van de sacristie is ingericht tot dagkapel.

  • 2024 - Beegden - 13 mei 2024 - De toekomst van onze kerkgemeenschap is aan het veranderen. Dat vraagt pijnlijke maar noodzakelijke beslissingen voor de toekomst. Het voornemen is om de parochiekerk Sint Martinus te Beegden aan de eredienst te onttrekken en deze een herbestemming te geven, mogelijk appartementen. Hiervoor wordt op zaterdag 1 juni een hoorzitting gehouden, waarbij de vicaris-generaal van het bisdom aanwezig zal zijn. Iedereen is van harte welkom.

Externe links

Afbeeldingen