Handelingen

Beemte, Beemterweg 7 - Wilhelminakerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Wilhelminakerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Apeldoorn
Provincie: Gelderland
Gemeente: Apeldoorn
Plaats: Beemte
Adres: Beemterweg 7
Postcode: 7341PA
Inventarisatienummer: 11090
Jaar ingebruikname: 1937
Architect: Klosters, J.H.
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 527340

Geschiedenis

De kerk is op 12 mei 1937 in gebruik genomen in aanwezigheid van Koningin Wilhelmina. Er is echter ook een oudere kerk geweest. Dat was een evangelisatielokaal, in 1879 gebouwd en bestemd voor Beemte-Broekland en voor Wenum-Wiesel. In dat oude lokaal werd om de twee weken een kerkdienst gehouden. De andere zondagen gingen de mensen naar de Grote Kerk of de Julianakerk van Apeldoorn, of naar de kerk van Vaassen of Oene. Er heeft op dat oude lokaal ook een torentje gestaan. Mogelijk is dat verhuisd naar de nieuwe kerk, want op de klok van de huidige Wilhelminakerk staat het jaartal 1925. Het oude gebouw is vervangen door een nieuw, omdat er allerlei verbouwingen nodig zouden zijn. Na 1936 heeft het oude evangelisatielokaal een schuur- en garagefunctie gekregen. Het lijkt er sterk op dat dit gebouw nog ergens in Beemte staat.

Zaterdag 27 april en zondag 28 april 2002 is het Witte-orgel gepresenteerd. Dit instrument is afkomstig van de gesloopte NH Sionkerk in Apeldoorn, waar het vanaf 1987 dienst heeft gedaan. Door de sluiting van dit gebouw was het daar buiten gebruik geraakt. De overplaatsing is gedaan door fa. Nijsse en Zoon te Oud-Sabbinge. Tegelijk met het orgel wordt ook de geheel gerenoveerde kerk weer in gebruik genomen. (47-02/48-02)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde Wilhelminakerk, VANWEGE het tweeklaviers ORGEL met vrij pedaal. In 1872 gemaakt door C.G.F. Witte te Utrecht voor de Westerkerk te Rotterdam. Van 1923 tot 1979 in de kapel van het Emmahuis te Rotterdam. In 1987 gerestaureerd door de fa. Hendriksen & Reitsma te Nunspeet en geplaatst te Apeldoorn. In 2003 ongewijzigd overgeplaatst naar de hervormde Wilhelminakerk in Beemte Broekland.

Waardering

Het orgel is van nationaal belang:

  • vanwege de hoge kwaliteit van de verschillende onderdelen;
  • vanwege het artistieke niveau van de klankgeving;
  • vanwege de grote mate van gaafheid van het klankbeeld, ondanks het feit dat de oorspronkelijke Trompet is verdwenen. Daarvoor is echter een bestaande Trompet van dezelfde maker uit dezelfde periode aangekocht en in dit orgel herplaatst;
  • voor het oeuvre van orgelmaker C.G.F. Witte uit Utrecht, dat zich kenmerkt door instrumenten op hoog artistiek niveau met een consistente kwaliteit zowel op het ambachtelijke niveau als in de klanktechnische afwerking;
  • als prototype van een kleine serie bescheiden begeleidingsorgels en als zodanig bijzonder te noemen voor dit specifieke onderdeel uit het oeuvre van deze bouwer.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 15 September 1936.

De Koningin heeft goedgunstig beschikt op het verzoek van de kerkvoogdij der Ned. Hervormde gemeente te Apeldoorn, om de nieuwe kerk in de buurtschap Beemte Wilhelminakerk te noemen, en H.M. is bereid de eerste steenlegging te verrichten.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 24 juli 2012.

De protestantse Wilhelminakerk te Beemte-Broekland, Wenum-Wiesel en Het Loo (Apeldoorn-Noord) bestaat 75 jaar. De kerk van de protestantse gemeente Apeldoorn werd op 12 mei 1937 in aanwezigheid van koningin Wilhelmina in gebruik genomen.

De jaren voorafgaand aan de voltooiing van de kerk hield de hervormde gemeente verschillende bazaars om de bouw te bekostigen. Koningin Wilhelmina bezocht deze en kocht verschillende artikelen om aan de kerkbouw bij te dragen. De eerste predikant van de kerk was ds. J.F. Berkel, die later werkzaam zou zijn als hofpredikant van het Koninklijk Huis.

Het bedehuis werd ontworpen door architect J.H. Klosters, die ook huizen in de Apeldoornse Parkenbuurt ontwierp. In 2002 onderging de Wilhelminakerk een grondige restauratie.

Afbeeldingen