Handelingen

Beers, Kerkeveld 2 - Lambertus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Lambertus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Land van Cuijk
Plaats: Beers (NB)
Adres: Kerkeveld 2
Postcode: 5437BH
Sonneveld-index: 07010
Jaar ingebruikname: 1890
Architect: Franssen, C.J.H.
Huidige bestemming: kerk met begraafplaats H. Lambertus
Monument status: Rijksmonument 8855

Geschiedenis

Neogotische kerk bij middeleeuwse toren.

Monumentomschrijvingen Rijksdienst

Lambertuskerk

St. Lambertuskerk; in 1890 naar ontwerp van de Roermondse architect C. Franssen gebouwde basilicale kerk. Het tegen de 15de-eeuwse toren (reeds beschermd) aangebouwde kerkgebouw is opgetrokken in een streng gotische baksteenbouw en bestaat uit een driebeukig schip van 4 traveeën en een dwarspand, openend op het priesterkoor van een travee en met vijfzijdige koorronding; te weerszijden van de toren een kapel, aansluitend op de zijbeuken ; tegen de zuidzijde van het priesterkoor een ca. 1930 aangebouwde kinderkapel; schip en transept onder evenhoge zadeldaken met op de kruising een angelustorentje, koor onder zadeldak met schilden, zijbeuken onder lessenaardak en kapellen onder tentdaken, alle gedekt met leien; per zijbeuk travee twee gekoppelde spitsboogvensters; per transept- en schiptravee drie gekoppelde spitsboogvensters, waarvan het middelste hoger is dan uitersten; per koortravee een hoog spitsboogvenster; alle traveeen van elkaar gescheiden d.m.v. steunberen met hardstenen afdekplaten; in de eindgevels der transeptarmen vier gekoppelde spitsboogventers daarboven een roosvenster, het geheel omsloten door een spitsboognis, en in de geveltoppen vijf spitsboognissen met daarboven een oculus. Inwendig: gemetselde kruisribgewelven, waarvan de ribben neerkomen op colonnetten met kapitelen geplaatst tegen de bundelpijlers der spitsboogarkaden en die van de viering; tussen de scheibogen en de lichtbeuk een blindtriforium van zes spitsboognissen per travee; wanden witgesausd met lambrizering van geschilderde tapijten en kolommen, lijstwerk en gewelfribben in schoonwerk met zwarte en gele banden op de colonetten; zwart marmeren vloer in schip en transept; vloer van gebakken tegels met vier dierfiguren op de hoeken in het priesterkoor. Banken, hoofdaltaar, Maria-altaar, preekstoel (J. Thissen, Roermond, 1903), biechtstoelen (J. Thissen), houten beelden M. van Bokhoven en Jonkers,'s-Hertogenbosch en J. Thissen) en kruiswegstaties (H. van Geld) alle uitgevoerd in neogotische trant; in het priesterkoor gebrandschilderde ramen van Frans Nicolas, daterend uit 1895 en voorstellend de zeven sacramenten; St. Lambertusbeeld van Pieter Verhoeven (Uden, ca 1770). Van oorsprong eenklaviers orgel, in 1855 door F.C. Smits gemaakt. Na een ingrijpende ombouw in 1896 en in 1934 werd het orgel in 1987 door Verschueren gerestaureerd, van een nieuwe orgelkas voorzien en uitgebreid met een nieuw Onderpositief.

Lambertustoren

Toren van de r.-k. Kerk van de St. Lambertus. Vlakopgaand bakstenen bouwwerk, bestaande uit drie, met nissen versierde geledingen uit de 15e eeuw en een bovenste geleding met spits uit 1890. Twee klokken, waarvan een in 1644 door Johannes Petrus van Trier en een in 1965 door Alexis Jullien gegoten. Op het kerkhof twee kruisen. (1588-1620 en 1624).

Pieta

Tegen de zuidelijke transeptfaçade van de R.K. H. Lambertuskerk te Beers staat links van de calvariegroep een neo-gotische PIETA onder afdak, waarvoor het graf van P.A.H.E. Thijssen uit 1918. De pietà dateert uit 1917-18 en is uitgevoerd naar een ontwerp van C. Franssen, met een beeld van H. van der Geld.

Omschrijving

Onder hetzelfde houten lessenaarsdak op korbelen is naast de calvarieberg een grafmonument met pietà opgesteld. De gevel van de kerk is ter plaatse gecementeerd en voorzien van een schildering met lauwerkrans en wijkruisen. Het kalkstenen pietàbeeld is ongesigneerd. Ervoor ligt een hardstenen zerk met een opgelegde natuurstenen plaat waarop, in hoogreliëf, het symbool voor geloof, hoop en liefde, lauwerkransen en een koninklijke onderscheiding zijn aangebracht. Op de zerk de tekst: "Gedenk in uwe gebeden de ziel van zaliger / den edelgrootachtbare heer / Petrus Alphonsus Hermanus Eulogius Thijssen / Burgemeester der gemeente Beers / Lid der Prov. Staten van Noord-Brabant / Ridder in de Orde van Oranje Nassau / geboren te Beers 3 juli 1854, aldaar overleden 13 nov. 1918 / Hij ruste in vrede / aan de voet van dezen Calvarieberg door hem gesticht".

Waardering

Het grafmonument met Pietàbeeld is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme en de daarmee samenhangende devoties in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kerkelijke buitensculptuur. Het heeft architectuur- en kunsthistorisch belang door de stijl en de detaillering en is typerend voor het werk van het atelier Van der Geld. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van Beers. Het is van belang vanwege de architectuurhistorische, typologische en functionele zeldzaamheid.

Grafkruis I

Aan de zuidzijde van de r.-k. H. Lambertuskerk te Beers bevindt zich op het kerkhof het GRAFKRUIS van J.A. Barten, daterend uit omstreeks 1859.

Omschrijving

Het hardstenen kruis heeft dubbel gelobde kruisarmen. In het kruis is de tekst gebeiteld: "Bid voor de ziel / van / zaliger Joanna Agatha Barten / Echtgenoot van / Adriaan Thijssen / geboren te Beers / den 5 februari / 1777 / en aldaar / overleden / den 13 october / 1859".

Waardering

Het grafkruis is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme en de daarmee samenhangende devoties in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft architectuurhistorisch belang door de bijzondere vormgeving en detaillering. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van Beers. Het is van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.

Grafkruis II

Aan de zuidzijde van de r.-k. H. Lambertuskerk te Beers bevindt zich op het kerkhof het GRAFKRUIS van P. Barten, daterend uit omstreeks 1902.

Omschrijving

Het hardstenen kruis staat op een dito sokkel. Op de kruising van de dubbel gelobde kruisarmen een marmeren medaillon met de inscriptie: "Bid zoor de ziel / van zaliger Petrus Barten / zoon van de echtelieden Antoon / Barten en Anna Maria Coenen / geb. te Beers 29 mei 1821 ald. / overl. 4 dec. 1902". Juist boven de sokkel staat op de kruisarm de inscriptie: "R.I.P.".

Waardering

Het grafkruis is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme en de daarmee samenhangende devoties in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft architectuurhistorisch belang door de bijzondere vormgeving en detaillering. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van Beers. Het is van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.


Grafkruis III

Aan de zuidzijde van de r.-k. H. Lambertuskerk te Beers staat op het kerkhof het GRAFKRUIS van P.H. Barten, daterend uit omstreeks 1902.

Omschrijving

Het hardstenen kruis staat op een dito sokkel. Op de kruising van de dubbel gelobde kruisarmen een marmeren medaillon met de inscriptie: "Bid zoor de ziel / van zaliger Petrus Henricus / Barten zoon van de echtelieden / Jean Barten en Johanna van de / Voordt geb. te Cuyk 8 april / 1820 overl. te Beers / 29 sept. 1902". Juist boven de sokkel staat op de kruisarm de inscriptie: "R.I.P.".

Waardering

Het grafkruis is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme en de daarmee samenhangende devoties in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft architectuurhistorisch belang door de bijzondere vormgeving en detaillering. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van Beers. Het is van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.

Grafkruis IV

Aan de zuidzijde van de r.-k. H.Lambertuskerk te Beers staat op het kerkhof het GRAFKRUIS van M. Barten, daterend uit omstreeks 1909.

Omschrijving

Het hardstenen kruis staat op een dito sokkel. Op de kruising van de dubbel gelobde kruisarmen een marmeren medaillon met de inscriptie: "Bid zoor de ziel / van zaliger Mechelina / Barten dochter v.d. echtelieden / Jean Barten en Johanna van de / Voordt geb. te Cuyk 18 october 1831 / en overl. te Beers / 29 jan. 1909". Juist boven de sokkel staat op de kruisarm de inscriptie: "R.I.P.".

Waardering

Het grafkruis is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme en de daarmee samenhangende devoties in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft architectuurhistorisch belang door de bijzondere vormgeving en detaillering. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van Beers. Het is van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.

Grafkruis V

Aan de zuidzijde van de R.K. H.Lambertuskerk te Beers staat op het kerkhof het GRAFKRUIS van P. Barten, daterend uit omstreeks 1886.

Omschrijving

Het hardstenen grafkruis heeft enkelvoudig gelobde kruisarmen. Op het kruis de inscriptie: "Bid / voor de ziel / van zaliger / Peternella / Barten / dochter van / weijlen / Antoon / Barten / en Maria Coenen / geb. te Beers den 24 februari 1805 / en aldaar tijdig voorzien van de Heilige / sacramenten der stervende / overl. den 17 januari 1886 / in den ouderdom van / 80 jaren / 10 maanden / en 24 dagen / R.I.P.".

Waardering

Het grafkruis is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme en de daarmee samenhangende devoties in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft architectuurhistorisch belang door de bijzondere vormgeving en detaillering. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van Beers. Het is van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.

Grafkruis VI

Aan de zuidzijde van de R.K. H.Lambertuskerk te Beers staat op het kerkhof het GRAFKRUIS van H. Barten, daterend uit omstreeks 1889.

Omschrijving

Het hardstenen grafkruis heeft enkelvoudig gelobde kruisarmen. Op het kruis de inscriptie: "J.H.Z. / Bid voor / de ziel / van zaliger / Hermina Barten / dochter van / wijlen Antoon / Barten, en Anna Maria Coenen / geb. te Beersden 27 februari 1807 aldaar tijdig / voorzien van de H. sacramenten overl. den 8 october / 1889 in den ouderdom van 82 jaren / 7 maanden en / 11 dagen / R.I.P.".

Waardering

Het grafkruis is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme en de daarmee samenhangende devoties in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft architectuurhistorisch belang door de bijzondere vormgeving en detaillering. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van Beers. Het is van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.

Grafkruis VII

Aan de oostelijke zijde van de r.-k. H. Lambertuskerk te Beers staat op het kerkhof het GRAFKRUIS van A.M. Barten, daterend uit omstreeks 1881.

Omschrijving

In het gelobde hardstenen kruis staat de inscriptie: "Bid / voor de ziel / van zaliger / Anna Maria / Barten / dochter van / wijlen / Antoon Barten / en Anna Maria Coenen / geboren te Beers den 2 maart 1816 / en aldaar in hare laatste ziekte / meermalen gesterkt met de genademiddelen / van onze moeder de / Heilige Kerk / overleden / den 16 februarij 1881 / R.I.P."

Waardering

Het grafkruis is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme en de daarmee samenhangende devoties in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft architectuurhistorisch belang door de bijzondere vormgeving en detaillering. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van Beers. Het is van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.

MIP omschrijving

  • Bouwperiode: 1400 tot: 1500
  • Gevels en materialen: Baksteen, natuurstenen sierdelen.
  • Vensters en deuren: Spitsboogramen, deels gekoppeld en rozetramen.
  • Dak en bedekking: Leien zadel- en lessenaardak.
  • Bijgebouwen: Op het kerkhof groep van de verrijzenis met soldaten, neogotisch. Behalve de 17de eeuwse kruisen op dit kerkhof een grote reeks monumenten.
  • Bijzonderheden: Kerkhof: neogotische monumenten, een reeks kruisen met witmarmeren teksttondo, graven met reliefvoorstellingen van onder ander Michael en Pieta. Reeks hardstenen kruisen tegen de kerkhofmuur. Het kerkhof vormt met de kerk een gaaf ensemble.
  • Omschrijving:

De kerk heeft een toren, een vlakopgaand bakstenen bouwwerk bestaande uit drie, met nissen versierde geledingen uit de 15de eeuw en een bovenste geleding met spits van 1891. Twee klokken, waarvan een door Johannes Petrus van Trier en een in 1695 door Alexis Julien gegoten. Op het kerkhof twee kruisen (1588-1620 en 1624). Aansluitend op de toren ontwierp C. Franssen bij de verhoging een driebeukige, verzorgd gedetailleerde bakstenen kruiskerk met spaarzame toepassing van natuursteeen. Schip met lichtbeuk van drie vakken, transeptarmen van een travee en een koor van twee vakken met driezijdige sluiting. Links en rechts van de toren zijkapellen onder schilddak. Dakruiter op de viering. Een- twee- en drielichtsramen, in de transepten rozetramen boven vier lancetten. Aan de koorzijde aanbouw onder zadeldak, ca. 1930. Tegen de zuidtranseptgevel van de kerk een calvariegroep in kalksteen omder afdak met hierbij het graf van past. Bertens uit 1923. Ernaast het graf van burg. Thijssen uit 1918 met neogotische Pieta

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur