Handelingen

Bitgum, Buorren 13 - Sint-Martinuskerk

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Beetgum, Buorren 13 - Sint-Martinuskerk)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: St. Martinus
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Beetgum - Beetgumermolen - Engelum - Marssum I.W.
Provincie: Friesland
Gemeente: Waadhoeke
Plaats: Bitgum (Beetgum)
Adres: Buorren 13
Postcode: 9044ME
Inventarisatienummer: 08717
Jaar ingebruikname: 1669
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 28571

Geschiedenis

HERV. KERK en TOREN. Tussen 1972 en 1980 werden kerk, toren en orgel geheel gerestaureerd.

Exterieur

Op een verhoogd kerkhof (terprest) gelegen kerk, in 1669 herbouwd bij een rijk door nissen versierde 16de eeuwse toren. Toren 16e eeuws. De oorspronkelijk aan Sint-Martinus gewijde kerk is in gotische stijl tussen 1669 – 1672 op de fundamenten van de in 1669 afgebroken kerk herbouwd. De toren is in de 16de eeuw in gele en rode baksteen opgetrokken en voorzien van rondboognissen. In de zuidmuur van de kerk gedenksteen inzake de herbouw door Isabella Susanna thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en twee poortomlijsting uit 1669. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk.

opname 29-08-2008 © Leon Bok
opname 29-08-2008 © Leon Bok

Interieur

Fraai 17de-eeuws meubilair. In de kerk preekstoel, 1673 met achterschot en klankbord, doophek, z.g. vrouwenbanken met gesneden wangstukken, tekstborden, alles midden 17de eeuw; 18de eeuwse herenbank, zandstenen epitaaf voor Joh. Onuphrius Schwartzenberg en Maria von Grombach, overleden respectievelijk 1584 en 1564 door Dirck Lieuwes en Jelle Claesszn Rouwbord Schwartzenberg 1763. Een grote zerk, XVII.

Monumentomschrijving Rijksdienst

HERV. KERK en TOREN. Op een verhoogd kerkhof (terprest) gelegen kerk, in 1669 herbouwd bij een rijk door nissen versierde 16e eeuwse toren. In de zuidmuur van de kerk gedenksteen inzake de herbouw door Isabella Susanna thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en twee poortomlijsting uit 1669. In de kerk preekstoel, 1673 met achterschot en klankbord, doophek, z.g. vrouwenbanken met gesneden wangstukken, tekstborden, alles midden 17e eeuw; 18e eeuwse herenbank, zandstenen epitaaf voor Joh. Onuphrius Schwartzenberg en Maria von Grombach, overl. resp. 1584 en 1564 door Dirck Lieuwes en Jelle Claesszn Rouwbord Schwartzenberg 1763. Een grote zerk, XVII. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1861 gemaakt door P. van Oeckelen ter vervanging van het Chr. Muller-orgel dat thans in de Herv.Kerk te Westerbork staat. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk.


Orgel

Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1861 gemaakt door P. van Oeckelen ter vervanging van het Chr. Muller-orgel dat thans in de Herv. Kerk te Westerbork staat.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur