Handelingen

Berkel en Rodenrijs, Anjerdreef 48 - Pius X

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Pius X
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Lansingerland
Plaats: Berkel en Rodenrijs
Adres: Anjerdreef 48
Postcode: 2651XS
Inventarisatienummer: 00289
Jaar ingebruikname: 1991
Architect: Manen, D.T. & T. van (Noordwijk)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Moderne kerk met toren.

Op de plaats van het inmiddels gesloopte noodgebouw.

Geschiedenis; bron: heraut-online.nl, 3 september 2008

Berkel en Rodenrijs – Zaterdag 6 september staat voor de r.k. kerk Pius X in het Rodenrijs helemaal in het teken van een dubbel jubileum. Die dag vieren parochianen, koorleden en alle andere belangstellenden het 50-jarig bestaan van zowel de kerk als het koor.

Trees Borkus-Henskens

De eerste aanzet tot het bouwen van een kerk in Rodenrijs werd gegeven in november 1955 tijdens een bespreking met de toenmalig burgemeester over de uitbreiding van het aantal woonwijken binnen de gemeente. Aan de hand van een sociaal en economisch onderzoek werd in september 1957 besloten over te gaan tot het stichten van zowel een hulpkerk als een school in Rodenrijs. Dit gezien de verwachte uitbreiding van 925 woningen die daar gerealiseerd zouden worden. Toenmalig pastoor Velthuyse besprak de mogelijkheden met de vicaris en in april 1958 werd de goedkeuring van het Bisdom verleend tot de bouw van een hulpkerk. “Het Bisdom vond het niet goed er een aparte parochie van te maken, maar eerst te beginnen met een hulpkerk, gefinancierd door de bestaande parochie O.L.V. Geboorte aan de Noordeindseweg,” weet huidig bestuurslid en vicevoorzitter Tom van der Hoeven uit overlevering. “De houten hulpkerk zou gebouwd worden voor de tijd van 25 jaar. Er werd een bouwcommissie benoemd, bestaande uit de heren M. Thoen, C. Koot, A. de Veld en A. Vijverberg.

Verwacht werd dat er in het eerste jaar 300 kerkgangers zouden komen; er vanuit gaande dat de mensen uit Rodenrijs die tot die tijd naar de Pauluskerk in Schiebroek gingen voortaan in Rodenrijs naar de kerk zouden gaan.” Als patroonheilige voor de kerk werd Pius X gekozen. Voor de school, die er vlak naast werd gebouwd, koos men voor de naam Don Bosco.

Van start

Drie jaar na de eerste besprekingen, op 10 september 1958, vond de inzegening plaats van de nieuwe hulpkerk. Als koster werd de heer Groenewegen benoemd, Jaap van Velzen werd organist en dirigent van een nieuw zangkoor en als collectant werd G. Koot gevraagd een college samen te stellen, omdat hij ook al collectant in de parochiekerk was. Het eerste jaar gingen de parochianen over de draaibrug van Van Winden naar de kerk; midden in de polder en nog ver weg van de bewoonde wereld.

Er formeerde zich een eigen zangkoor, dat de eerste jaren uitsluitend uit heren bestond onder leiding van Jac. Van Velzen en een afdeling was van Cantemus Domino, het koor uit de parochiekerk.

Portefeuillehouder liturgie van het bestuur Wijnand Pijpers weet: “Pas in december 1961 werd besloten dat het een zelfstandig koor zou worden en verder gaan als Pius X koor. Enkele jaren later zullen er tevens dames toetreden tot het koor, dat inmiddels al weer 25 jaar onder leiding staat van Nico Schinkel.”

Nieuwbouw

Terwijl men elders in Nederland veelal in overweging neemt kerkgebouwen af te breken of een andere bestemming te geven wordt in 1985 in Berkel en Rodenrijs het besluit genomen om de houten hulpkerk te vervangen door een stenen kerk. Men organiseert tal van acties om gelden te verzamelen en met succes: op 17 januari 1991 werd de eerste paal geslagen en op 17 april van datzelfde jaar werd de eerste steen gelegd door pastoor Giezeman.

Mgr. Ph. Bär verrichtte de inzegening van de nieuwe stenen kerk op zondag 1 december 1991, na 33 jaar gebruik gemaakt te hebben van de houten kerk. De bisschop werd daarbij terzijde gestaan door pastoor Giezeman, pater Braun en pastoraal werker Dick van Klaveren. Het gebouw is multifunctioneel, want onder de kerkzaal bevinden zich enkele zalen waarin allerlei activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Het koor

Het zangkoor afdeling Rodenrijs startte met 12 zangers. Na 1969 zingt het Pius X koor met assistentie van enkele dames en dit bevalt zo goed dat ze lid mogen worden van het koor en het verder gaat als gemengd koor Pius X. Naar verluidt was er in 1980 sprake van een crisis binnen het koor. Men had geen repetitor, geen dirigent en geen organist. Pastoor de Wit heeft toen nog iets langer dan hij had gewild de leiding op zich genomen. In 1983 stapte Nico Schinkel over van het jongerenkoor naar het Pius X koor.

Pijpers: “Het koor heeft in de achterliggende 50 jaar zo’n 2500 vieringen opgeluisterd. Niet alleen in de Pius X kerk, maar tevens vele malen in Huize Sint Petrus, in het Sint Franciscus Gasthuis, bij diverse vieringen tijdens kooruitstapjes en bij bijzondere gelegenheden van eigen koorleden zoals bijvoorbeeld jubilea en begrafenissen. “Het is nog steeds een leuke groep die best wel wat kelen extra kan gebruiken.”

Feest

Zaterdag 6 september vindt om 19.00 uur de feestelijke jubileum Eucharistieviering plaats met Pater van Winden als voorganger. De viering wordt gevolgd door bijeenkomst met een kopje koffie voor belangstellenden. Het koor Pius X viert diezelfde avond feest.

Op zondag 14 september is de parochiedag voor alle parochianen van beide kerken. Na de eucharistieviering - met medewerking van alle koren van de kerk – in de parochiekerk volgt een fietstocht door de wijde omgeving en aansluitend een gezellige ontmoeting met een hapje en een drankje in de tuin van de parochiekerk aan de Noordeindseweg. Daar presenteert men tevens alle activiteiten in de parochie, dus bij uitstek de gelegenheid voor nieuwe parochianen een kijkje te komen nemen; vanaf een uur of half vier.