Handelingen

Berkenwoude, Kerkweg 2 - Protestantse kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk:
Genootschap: PKN Hervormd
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Krimpenerwaard
Plaats: Berkenwoude
Adres: Kerkweg 2
Postcode: 2825BS
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

In Cultureel Centrum De Zwaan.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 12 januari 2010.

De hervormd-gereformeerde evangelisatie in Berkenwoude wordt een wijkgemeente binnen de plaatselijke hervormde gemeente. Daarmee komt het aantal wijkgemeenten op twee. Zondag worden beide geïnstitueerd in de Dorpskerk, aldus ouderling D. Vonk.

De evangelisatie is bijna veertig jaar geleden ontstaan naast de hervormde gemeente, omdat een deel van de leden zich niet kon verenigen met de koers van de gemeente. De diensten werden gehouden onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur van de Gereformeerde Bond. Na ruim tien jaar kwam er ruimte om op zondagavond in de dorpskerk ambtelijke diensten te houden met een hervormd-gereformeerd karakter en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

De laatste jaren werd het feit dat de morgendiensten geen ambtelijk karakter hadden, steeds meer als problematisch ervaren. Eind 2008 heeft de kerkenraad na lang en intensief overleg besloten om over te gaan tot een nieuwe structuur voor de hervormde gemeente. In deze nieuwe structuur kent de gemeente twee wijkgemeenten die elk een eigen kerkelijke kleur hebben. Ruim een kwart van de leden en doopleden van de gemeente maakt deel uit van wijkgemeente II, de voormalige evangelisatie.

Afbeeldingen