Handelingen

Berltsum, Wiersterdijk 17 - Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk:
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Friesland
Gemeente: Waadhoeke
Plaats: Berltsum
Adres: Wiersterdijk 17
Postcode:
Inventarisatienummer: 08735
Jaar ingebruikname: 1889
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status:

Geschiedenis

Buiten gebruik 1966 toen de nieuwe kerk aan de Hofsleane in gebruik werd genomen. Later gesloopt.

Gebouwomschrijving SKKN

De Gereformeerde Kerk te Berlikum is ontstaan in 1887. In dat jaar braken een aantal leden der Hervormde Gemeente, wegens bezwaren tegen zowel de te weinig orthodoxe prediking te Berlikum als de landelijke synodale organisatie. Aanvankelijk kerkten ze in het gebouw van de christelijke school, waar voorgegaan werd door geestverwante predikanten uit de omgeving. Een eigen kerkeraad werd gekozen, die in augustus 1887 werd geïnstalleerd. In 1888 werden een huis en een schuur aan de Wiersterdijk gekocht, die na verbouwing als pastorie en kerkgebouw in gebruik werden genomen. De nieuwe kerk werd ingewijd op 24 november 1889. Op dezelfde dag werd de eerste predikant bevestigd. Een orgel was er in deze jaren niet, voor de begeleiding van de gemeentezang werd een voorzanger gebruikt. In september 1887 werden door enkele gemeenteleden een avondmaalsstel, een statenbijbel en een kleed voor de avondmaalstafel aangeboden. Dat gebeurde later nog eens. In 1951 werd door een onbekende een nieuw avondmaalsstel geschonken. Het oude werd gegeven aan de Gereformeerde kerk van Langeslag-Laag Zuthem. Het is onduidelijk of het huidige stel inderdaad uit 1951 dateert. In 1908 werd een nieuwe pastorie gebouwd. In 1926 werd de kerk verbouwd en uitgebreid, waarbij de kosterswoning bij de kerkruimte werd getrokken. Ook werden ter verfraaiing glas-in-loodramen aangebracht. Het orgel werd gerepareerd door Van Dam uit Leeuwarden. In latere jaren beperkte men zich tot het onderhoud aan de gebouwen. In 1947 werd de pastorie, die in slechte staat verkeerde, hersteld. In 1949 werd de kerk opnieuw verbouwd en uitgebreid, wegens de groei van het aantal leden. Onder meer de galerij werd vergroot, doch volgens ingewijden ging hiermee de goede akoestiek van het gebouw verloren. In 1892 telde de kerk omstreeks 220 belijdende leden, wat in 1945 is opgelopen tot 455.

Externe lijnks

Afbeelding