Handelingen

Bilthoven, Boslaan 3 - Zuiderkapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Zuiderkapel
Genootschap: PKN Hervormde wijkgemeente van bijz. aard
Provincie: Utrecht
Gemeente: De Bilt
Plaats: Bilthoven
Adres: Boslaan 3
Postcode: 3722BA
Sonneveld-index: 03941
Jaar ingebruikname: 1916
Architect: Stuivinga, J.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: gemeentelijk monument

Geschiedenis

Architectonisch interessant kerkgebouw.

De Zuiderkapel is in 1916 als zaalkerk ontworpen in opdracht van de Nederduitsch-Hervormde Evangelisatie vereniging. De kapel, toen "De Biltsche Kapel" genoemd, bood plaats aan 192 mensen. Tijdens de bouw van de kerk werd er een gedenksteen ingemetseld, waarachter een loden koker werd geborgen met een oorkonde, waarop de stichting van de kapel verwoord is. De Biltsche Kapel was het eerste openbare gebouw bij De Bilt-Station. In de buitenmuur van de kapel werd daarom een peilbout aangebracht van het Normaal Amsterdam Peil. De ontwikkeling van Bilthoven kwam pas rond 1900 op gang, maar de plaats groeide nadien gestaag. Door de groei van Bilthoven werd de kapel te klein. In 1935 werd de kerk door dezelfde architect in samenwerking met zijn zoon, Theo Stuivinga, vergroot. Zij voegden twee zijvleugels toe, waardoor de zaalkerk veranderde in een kruiskerk. De kapel biedt thans plaats aan 450 mensen. In 1952 werd de oorspronkelijke benaming Biltsche Kapel veranderd in Zuiderkapel. Om de oude naam niet te vergeten werd er boven de hoofdingang een steen ingemetseld met de inscriptie De Biltsche Kapel.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 28 maart 2006.

De hervormd-gereformeerde kring in Bilthoven is sinds zondagavond officieel een hervormde wijkgemeente van bijzondere aard binnen de Protestantse Kerk. Al vele jaren belegt de hervormde kerkenraad kerkdiensten ten behoeve van de hervormd-gereformeerde kring in de Zuiderkapel, vroeger De Biltse Kapel geheten. In 1971 kreeg de hervormd-gereformeerde kring voor het eerst een bijstand in het pastoraat die ook in haar midden woonde: ds. J. van Sliedregt. Deze kwam in 1973 bij een auto-ongeluk om het leven. Na hem werd de pastorie bewoond door ds. H. Harkema, ds. C. den Boer, ds. P. Koeman en ds. G. van den Brink. Ds. W.C. Meeuse is -sinds 28 september 2003- de eerste predikant die (tijdelijk) fulltime werkzaam is.

Lit: Voortbestaan Zuiderkapel aan de Boslaan in het geding. In "De Vierklank" van 9 maart 2011.

Afbeeldingen