Handelingen

Borculo, Muraltplein 51 - Joriskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Joriskerk
Genootschap: PKN Protestantse Gemeente De Wijngaard Borculo
Provincie: Gelderland
Gemeente: Berkelland
Plaats: Borculo
Adres: Muraltplein 51
Postcode: 7271AS
Inventarisatienummer: 11130
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 9881

Geschiedenis

Historische kerk met toren.

Verwoest door cycloon op 10 augustus 1925. Hierna in oude vorm hersteld.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde kerk (St. Joris). Eenvoudige laatgotisch gebouw, bestaande uit een schip van drie traveeën met driezijdig gesloten koor; een smalle noordelijke zijbeuk en een zware westelijke toren, alles XVI. Overkluizing met ribgewelf van na de zware schade door de cycloon op 10 augustus 1925, toen een ingrijpende restauratie plaatsvond. Pneumatisch orgel met twee manualen en pedaal uit 1928, gebouwd door J. de Koff & Zoon (Utrecht). In de spits gelui van drie klokken, waarvan één van H. Berman, 1608, diam. 112,4 cm en twee moderne klokken. Mechanisch torenuurwerk J. van de Kerkhof, Aarle-Rixtel, later voorzien van elektrische opwinding. Tegen een torenbeer een stenen zonnenwijzer, 1665. De zonnewijzer is na de wervelstorm van 1925 niet meer aangebracht bij de daarop volgende restauratie. De zonnewijzer is vermoedelijk afkomstig uit de afbraak in 1875 van het voormalig kasteel "Het Hof". Het is een deel van een stenen, zuidwijzer, wijzerplaat in achthoekige vorm. Een deel is nog intact. De zonnewijzer is thans aangebracht aan de gevel van het oude gebouw bij het brandweermuseum.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 1 September 1925.

Uit Borculo schrijft men: De stroom van bezoekers van Borculo houdt nog steeds aan. Wel is het niet meer zoo druk als in de eerste dagen na de ramp, maar uit alle oorden van het land komen nog steeds nieuwsgierigen. Zondagmiddag werd het kerkorgel, in de ruïne van de Ned. Herv. kerk, bespeeld door den heer Baarslag. De heer Petri, technisch adviseur van de synode, en de heer Leicher (sic) uit Lochem hebben een bezoek aan de kerk gebracht; laatstgenoemde om een onderzoek in te stellen betreffende de demontage van het orgel. De heer Leicher zal Dinsdag met dit werk beginnen; het orgel zal opgeborgen worden bij de firma Schaars, die daarvoor belangeloos bergruimte in haar cichoreifabriek heeft afgestaan.

  • Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 September 1926.

De kerkvoogdij der Ned. Herv. gemeente te Borculo heeft in Maart door de herstelcommissie bij Monumentenzorg de wenschelijkheid uitgesproken aan de Ned. Herv. gemeente weder een gebouw met 500 zitplaatsen te geven. De architect kon dezen wensch niet in overeenstemming brengen met den eisch der restauratie. Toen hij echter van een lid der Herstelcommissie had vernomen, dat de kerk ook wel voor een heel wat kleiner aantal bezoekers mocht worden ingericht, kon hij het interieur beter bij de restauratie aanpassen en thans is een plan gereed gekomen met 275 zitplaatsen, waarmee de kerkvoogdij genoegen heeft genomen, zeker wel om verdere vertraging te voorkomen daar het verlangen naar een eigen kerkgebouw zoo zoetjes aan groeit tot ongeduld.

Men vindt het intusschen te Borculo wel vreemd, dat een afzonderlijk lid der Herstelcommissie den wensch naar een kerkgebouw met 500 zitplaatsen doorstreept en 275 voldoende acht. Op feestdagen toch beloopt het kerkbezoek tot 400; bij den kerstboom had men aan 600 plaatsen niet genoeg. Op Palmpaschen, Paschen, Pinksteren en Kerstmis zal men nu steeds plaats te kort komen.

Het nieuwe kerkgebouw zal ruime zitplaatsen bieden; het wordt electrisch verlicht en verwarmd en krijgt een installatie voor hardhoorenden.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 20 februari 2007.

Oud-wethouder Hungerink van de gemeente Lochem gaat bemiddelen in een strijd om kerkbanken in Borculo. Het kerkbestuur wil de hervormde kerk in Borculo moderniseren en daarom moeten de kerkbanken worden vervangen door stoelen. Veel kerkgangers zijn hiertegen en willen de kerkbanken behouden. Het college van de gemeente Berkelland verwacht dat Hungerink voor 1 mei met een oplossing komt.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 2 oktober 2007.

Er is nog steeds geen oplossing voor de strijd over de kerkbanken in de Joriskerk in Borculo. Een bemiddelingspoging van oud-wethouder Hungerink van de gemeente Lochem heeft niets uitgehaald. Al zeven jaar ruziën het kerkbestuur en de Vereniging tot Behoud van Kerkbanken over het aantal banken in de kerk. Het bestuur wil een aantal banken verwijderen, terwijl de vereniging minimaal tien rijen vaste banken wil behouden.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 31 december 2007.

Na ruim zeven jaar is de strijd om de kerkbanken in de hervormde kerk in Borculo voorbij. De Stichting Behoud Hervormde Kerk Borculo wilde de kerkbanken vervangen door stoelen, maar kerkgangers wilden de banken behouden. De kerk wordt nu gedeeltelijk ingericht met de oude banken en gedeeltelijk met nieuwe stoelen. De kerkbanken die niet meer worden gebruikt, worden opgeslagen op een brandvrije plaats waar de juiste klimatologische omstandigheden heersen. Beide partijen zijn blij met de oplossing.

Na jaren van voorbereiding en overleg is er ook een akkoord bereikt over restauratie van de kerk. Begin 2008 start de eerste fase met de bouw van een nieuwe consistoriekamer en een nieuwe toiletgroep. In de tweede fase wordt het liturgisch centrum naar het midden van de kerk verplaatst. De oude preekstoel blijft staan, maar verliest zijn functie. De wanden van de kerk worden hersteld en geschilderd en het middenpad wordt verbreed.

Externe links

Afbeeldingen

Stormramp 1925

Exterieur

Interieur