Handelingen

Borculo, Steenstraat 26 - O.L. Vrouw ten Hemelopneming

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw ten Hemelopneming
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Berkelland
Plaats: Borculo
Adres: Steenstraat 26
Postcode: 7271BP
Sonneveld-index: 11133
Jaar ingebruikname: 1883
Architect: Tepe, W.V.A.
Huidige bestemming: Kerk
Monument status: gemeentelijk monument

Geschiedenis

Neogotische kerk met toren. Geconsacreerd 1883. Verving een vroegere schuurkerk. Door de cycloon van 1925 beschadigd, vervolgens hersteld.

Eenvoudige, driebeukige neogotische pseudobasiliek met westtoren. Stilistische overeenkomsten met de door Tepe ontworpen St. Vituskerk in Winschoten en St. Clemenskerk in Steenwijk uit dezelfde tijd; alle drie ontwerpen tonen invloed van de late Nederrijnse en Westfaalse gotiek. Gepleisterd interieur, voorzien van ronde pijlers en kruisribgewelven. Bij de liturgische vernieuwingen van de jaren 1960 versoberd.

  • 2022 -Vanaf 1-1-2023 geen diensten meer.
  • 2023 - De rooms-katholieke Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopnemingkerk in Borculo met pastorie is te koop gezet. In de makelaarsadvertentie wordt geen vraagprijs vermeld. Herbestemming nog onbekend

Orgel

Op 23 december 1951 nam men in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming te Borculo een nieuw orgel in gebruik. Het werd gebouwd door de firma Elbertse. Het pijpwerk van de Bourdon, Salicionaal, Vox Céleste en Fluit zijn overgenomen uit het vorige orgel van de kerk, evenals de Subbas van het pedaal.

Kerksluitingen

  • 2021 - De rooms-katholieke Parochie HH. Twaalf Apostelen heeft een ingrijpend besluit genomen: 10 van haar 13 kerken worden gesloten. Oplopende kosten, vergrijzing van de geloofsgemeenschappen, een gebrek aan vrijwilligers en afnemend kerkbezoek nopen de parochie daartoe.

Open blijven:

Gesloten worden:

Voorgaande gebouwen

In de media

Uit Het Centrum, 29 October 1925.

Naar wij vernemen zal de R.K. Kerk te Borculo a.s. Zondag 1 November weer in gebruik genomen worden, dank zij de voorspoedige voortgang van de restauratie-werkzaamheden. Dit bericht, door Pastoor Kroot aan de Katholieken medegedeeld, werd met groote vreugde begroet, want sinds de ramp werd de kapel van het Leogesticht als kerk voor de parochie Borculo gebruikt, wat gezien de groote afstand waarop het gesticht van Borculo verwijderd is, een groot ongerief was, ofschoon de gastvrijheid van de Directie van het Gesticht allen lof verdient.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur