Handelingen

Borne, Theresiaplein 1 - Theresiakerk (1935 - 2015)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Theresia
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Borne
Plaats: Borne
Adres: Theresiaplein 1
Postcode: 7622HK
Inventarisatienummer: 09921
Jaar ingebruikname: 1935
Architect: Wolter te Riele (1867 - 1937)
Huidige bestemming: gezondheidscentrum
Monument status: geen


Geschiedenis

R.K. parochiekerk St. Theresia. Tweede parochie in Borne, opgericht wegens een toenemend aantal Rooms-Katholieken in een zuidelijke uitbreiding. Laatst ontworpen kerk van architect Wolter te Riele (1867 - 1937), in gebruik genomen in 1935. Driebeukige pseudobasilicale kerk met vijfzijdig gesloten priesterkoor. Boven de westgevel een kleine dakruiter, zadeldak haaks op het kerkdak, met luidklokken. De oorspronkelijk ontworpen westtoren werd niet uitgevoerd. Neogotische vormentaal. Eén van de laatste neogotische kerkgebouwen in Nederland. Buiten gebruik in 2015. Omgebouwd tot gezondheidscentrum De Poort van Borne. Ter nagedachtenis is even verderop een wegkapel gebouwd.

In de media

  • Uit Tubantia d.d. 7 juli 2015

Theresiakerk wordt na jaarwisseling 2015/2016 verbouwd tot onderkomen voor onder meer arts, fysiotherapeut en apotheek. De verkoop van de Theresiakerk is zo goed als rond. Eind vorige week zijn de partijen tot overeenstemming gekomen. Het kerkgebouw wordt na de jaarwisseling verbouwd tot gezondheidscentrum. De deelnemers moeten nog wel de financiering rond krijgen.

  • Uit Borneboeit.nl, d.d. 4 oktober 2015

Met een indrukwekkende ontmanteling van altaar en priesterkoor kwam rond de middag een eind aan bijna 80 jaar Theresiakerk. De sluiting van deze Rooms-Katholieke kerk had en heeft nog steeds heel veel voeten in aarde; vandaag echter was iedereen nauw met elkaar verbonden. Pastoor Marc Oortman refereerde in zijn laatste preek in deze kerk aan de feestdag van haar naamgeefster, de H. Theresia van Lisieux, die op 24-jarige leeftijd overleed. “Ook haar leven is, hoe kort ook, niet voor niets geweest, net als de rol die dit kerkgebouw in de afgelopen 80 jaren heeft gespeeld,” aldus de hoofdcelebrant.

Aan het eind van de viering dankte Pastoor Oortman alle vrijwilligers die in deze kerk zo’n belangrijke rol hebben gespeeld Een ovationeel applaus viel hen ten deel. Daarna braken de allerlaatste handelingen aan die de feitelijke ontmanteling zouden betekenen van dit Godshuis. Zo werden de kaarsen gedoofd en het altaar ontdaan van de paramenten, waarna de gezegende altaarsteen verwijderd kon worden. In processie, waarin ook de paaskaars, de Heilige Oliën en het Allerheiligste werden meegedragen, ging het vervolgens onder klokgelui naar de gereedstaande bus, die het gezelschap met de kerkelijke attributen naar de Stephanuskerk zou brengen. Ondertussen werd de Godslamp gedoofd. Deze ontmanteling vormde voor veel mensen een emotioneel moment. Zo links en rechts vloeide zelfs een traantje. Men was duidelijk onder de indruk van het ritueel dat een definitief einde maakte aan tachtig jaar Theresiakerk. Na afloop was er koffie. Velen maakten hiervan gebruik om hun gevoelens nog eens te delen en een allerlaatste ronde door ‘hun huis’ te maken.

Externe links

Afbeeldingen