Handelingen

Borssele, Oostsingel 21 - Gereformeerde Gemeente

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk:
Genootschap: Gereformeerde Gemeente
Provincie: Zeeland
Gemeente: Borsele
Plaats: Borssele
Adres: Oostsingel
Postcode:
Inventarisatienummer: 14830
Jaar ingebruikname: 2000
Architect: Fierloos, J. (Goes)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Gemeente gesticht ca 1858. Nieuw kerkgebouw tegenover oude kerk, aan de Oostsingel 14. Het orgel uit die kerk is sinds 2000 opgeslagen te Rijssen. In de nieuwe kerk is het uit Engeland afkomstig orgel uit 1870 geplaatst. (Had een beschermde status van Rijkswege.)

Orgel

In Borssele staat een oud Engels orgel. Het is in 1870 gebouwd door de bouwer Abboth & Smith. Dit orgel werd aankocht door Borssele. Het orgel is gerestaureerd en voorzien van een nieuwe orgelkas en een vrij pedaal door orgelmakerij Boogaard. Het orgel telt nu 17 stemmen. Op 13 januari 2001 werd het orgel opgeleverd.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 23 november 2000.

„De bouw van dit huis is geschied voor het nageslacht. Wat zou het groot zijn als de Heere dan ook nog jonge mensen zou willen afzonderen.” Dat zei ds. C. Hogchem, oud-predikant van de gereformeerde gemeente van Borssele, gisteravond bij de ingebruikneming van het nieuwe kerkgebouw van die gemeente. Het bouwwerk aan de Oostsingel komt in de plaats van de uit 1914 daterende kerk aan de overkant van de straat.

In de dienst stond dominee Hogchem vanuit Matthéüs 17:5b stil bij de verheerlijking van Christus op de berg. Hij bepaalde zijn gehoor bij Christus’ heerlijkheid, ’s Vaders welbehagen en ’s zondaars heil. „Deze kerk van steen en hout is een gave Gods”, zo zei de predikant. Zoals de berg de plaats was van Christus’ verheerlijking, zo zou ook in de nieuwe kerk Christus verheerlijkt moeten worden, aldus de voorganger.

Aan de totstandkoming van het gebouw gingen enkele jaren van voorbereiding vooraf. Van het oorspronkelijke plan, een gebouw in de vorm van een schuurkerk, zijn in de definitieve versie de hoofdlijnen gehandhaafd. Het nieuwe kerkgebouw biedt plaats aan 500 personen. Door het weghalen van een schuifwand kan een zaal met 125 zitplaatsen hieraan worden toegevoegd. De gereformeerde gemeente van Borssele telt 660 zielen.

Architect van het complex, dat bestaat uit kerkzaal, consistorie, bijzaal met keuken, bibliotheek en opbaarruimte, is J. Fierloos uit Goes. De bouwwerkzaamheden werden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Meliskerke uit Meliskerke. Een groot deel van de werkzaamheden werd verricht door leden van de gemeente. Op die manier werd de aanneemsom beperkt tot 3,5 miljoen gulden, inclusief de aanleg van een parkeerterrein en de aanschaf en restauratie van een orgel. Het oude kerkgebouw wordt volgens de scriba waarschijnlijk verkocht.

Het orgel is afkomstig uit Engeland en is in 1870 gebouwd door Abbot & Smith. De gemeente kocht het van de Rijssense orgelbouwer Boogaard. Uitgangspunt bij de restauratie was de constructie van een romantisch, draagkrachtig orgel, geschikt voor de begeleiding van de gemeentezang. Het instrument telt nu 17 stemmen. Het zwelwerk en de kast zijn volledig nieuw.


Afbeeldingen