Handelingen

Boxmeer, Het Zand - Processiekapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Boxmeer
Plaats: Boxmeer
Adres: Het Zand
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1930
Architect:
Huidige bestemming: processiekapel
Monument status: geen

Geschiedenis

Als Rooms Katholiek object herkenbaar. Vlak hierbij, aan de oostzijde van Het Zand, staat een mooi wegkruis, bij een interessant woonpand.

Inleiding

Aan de westelijke zijde van Het Zand staat, temidden van een waardevolle bomengroep, een bakstenen R.K. PROCESSIEKAPEL in traditionalistische stijl uit omstreeks 1930. Omstreeks 1950 is een openluchtaltaar toegevoegd.

Omschrijving

De bedeplaats bestaat uit een van handvorm baksteen gemetselde opstand van circa vier meter hoogte, afgedekt door een klein zadeldak met verbeterde Hollandse pannen. Aan de oostelijke zijde is deze kapel voorzien van drie bakstenen treden, die leiden naar het tegen de opstand onder het overstek van het zadeldak opgetrokken bakstenen altaar. Dit is met een kunststenen mensa afgedekt. In het muurwerk hierboven een lege, blinde rondboognis met hardstenen dorpel. De achterzijde van de muur is voorzien van gesmede rechte steekankers.

De kapel bevindt zich op een grasveldje met een veertiental lindenbomen, waarvan vijf oudere exemplaren, die met een stamomtrek van ca. 2,5 - 3 meter uit omstreeks 1850 zullen dateren.

Waardering

De processiekapel is van algemeen belang. Het gebouwtje heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke devoties en de processies op de openbare weg, die in Boxmeer nimmer verboden zijn geweest en een uitdrukking vonden in de H. Bloedprocessie die een eeuwenlange traditie heeft. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel, het plein Het Zand, dat cultuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard gebleven en als voorbeeld van een permanent processiealtaar ook in Noord-Brabant zeldzaam.

Afbeeldingen

Processiekapel, westzijde Het Zand:

Wegkruis, oostzijde Het Zand, ter hoogte van processiekapel: