Handelingen

Breda, Esserstraat / Laan van Mertesem - Mariakapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Mariakapel
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Breda
Plaats: Breda
Adres: Esserstraat / Laan van Mertersem
Postcode:
Inventarisatienummer: 15190
Jaar ingebruikname: 1949
Architect: Mol, F.H.M.
Huidige bestemming: wegkapel
Monument status: na te gaan

Geschiedenis

In de wijk Princenhage, aan de Laan van Mertersem, werd op zondag 11 september 1949 deze dankkapel in gebruik genomen. In een openbare processie waarbij heel Princenhage betrokken was, werd het Mariabeeld, vervaardigd uit hardsteen door de Bredase beeldhouwer Frans Verhaak, van de Sint-Martinuskerk via de Dreef en de Esserstraat naar het Esserplein gedragen. De straten waren versierd met bogen en er lag een tapijt van bloemen en gekleurd zaagsel. Uit luidsprekers klonken gebeden en lofzangen. In een particuliere tuin nabij het kapelletje, waar een altaar was opgesteld, werd een plechtig lof gecelebreerd en een feestpredikatie gehouden.

Met de bouw van de kapel toonde de bevolking van Princenhage haar dankbaarheid jegens het einde van de oorlog. Zij had het geld bijeen gebracht voor de bouw, voor het Mariabeeld en voor de inmiddels bij één van de opknapbeurten verdwenen schildering van de hand van de Benedictijner zuster Christine van der Meer-de Walcheren. Het bakstenen bedehuisje met zijn verdiept gelegen tentdakje en uivormige bekroning, heeft door zijn afgeschuinde hoeken een achthoekig grondplan. Tegen de voorgevel is in smeedijzer het Mariamonogram aangebracht. Enkele bankjes en een bakstenen verhoging met het beeld van Onze Lieve Vrouw met kind op de linkerknie vullen het interieur. Maria en kind zijn beiden gekroond.

Ook vandaag de dag wordt het kapelletje nog geregeld bezocht, zowel door ouderen als door jongeren. Zo worden er in de examentijd extra veel kaarsen opgebrand. Vaak worden na een begrafenis de bloemen en kransen hierheen gebracht. Elke dag opnieuw wordt de kaarsenvoorraad aangevuld en worden de stompjes weggehaald om weer omgesmolten te worden. Hiervoor zorgt een oudere buurtbewoonster die de kapel enkele keren per dag controleert. Samen met enkele andere stille werksters heeft zij het beheer over het kapelletje. In het recente verleden heeft het nog al eens te lijden gehad van vandalisme. Aan de buitenzijde zijn de vensters dan ook beschermd door ijzeren staven en ‘s avonds gaat het hekwerk in het slot. Bron: langs ’s heren wegen.

  • ( Bron: mariakapellen.nl )

Afbeeldingen