Handelingen

Breugel, Sint Genovevastraat 14 - Sint Genoveva van Parijs

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Genoveva van Parijs, met begraafplaats H Genoveva
Genootschap: Rooms-Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Son en Breugel
Plaats: Breugel
Adres: Sint Genovevastraat 14
Postcode: 5694AG
Inventarisatienummer: 07234
Jaar ingebruikname: 15 e
Architect:
Huidige bestemming: kerk met begraafplaats
Monument status: Rijksmonument 34121

Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren.

Deze gotische kerk is in de tweede helft van de 14e eeuw gebouwd. Mogelijk na brandstichting is de middeleeuwse constructie in schip en koor omstreeks 1580 vervangen. De oorspronkelijk 25 meter hoge torenspits viel bij een storm op 9 november 1800 op het dak van de kerk. In 1821 werd de huidige, veel lagere torenspits gebouwd. Wegens bouwvalligheid zijn de dwarsbeuken in 1822 gesloopt. Bij een kerkrestauratie in 1960 werden wederom dwarsbeuken aangebouwd. De drie gebrandschilderde ramen uit 1893 zijn in Antwerpen gemaakt. Het fraaie Vollebregt-orgel stamt uit 1854 en werd in 1970 totaal gerestaureerd. Boven de toegang naar het priesterkoor zijn de onderste gedeelten van blindnissen zichtbaar, deze lopen door boven het tongewelf. Dit zijn de overblijfselen van - dichtgemetselde- ramen die eertijds in de westgevel van het huidige priesterkoor zaten. Dit koor heeft indertijd als dorpskerk dienst gedaan. Het koorgewelf rust, evenals het torengewelf, op gebeeldhouwde kraagstenen. Dit is een unicum in Brabantse kerken. De verbouwing en uitbreiding van 1960 werden naar ontwerp van architect J. Strik uitgevoerd.

Omschrijving

Rooms-katholieke kerk van St. Genoveva van Parijs. Gotisch kerkgebouw uit de tweede helft van de 15de eeuw, bestaande uit een koor van drie traveeën met vijfzijdige sluiting, een in 1960 herbouwd dwarspand, een eenbeukig schip van vijf traveeën, en een toren met overhoekse steunberen aan de westzijde en een brede traptoren aan de zuidkant, drie geledingen met spaarnissen; torenspits verlaagd in 1800. Over het koor netgewelven op gebeeldhouwde kraagstenen. Orgel met Hoofdwerk en Onderpositief, in 1854 gemaakt door J. Vollebregt en Zoon. Twee zerken met wapens (1558 en 1569); voor Lambertus Aertsz van Culenborch en zijn vrouw Elysabeth, en voor Jenneken Aelbert Lambertsdr. Mechanisch torenuurwerk, Van de Kerkhof.

Monumentomschrijving CultuurHistorische Waardekaart

  • Bouwperiode: 1450-1500
  • Bouwstijl: Gotiek
  • Gevels en Materialen: Baksteen, natuurstenen ornament.
  • Vensters en Deuren: Spitsboogramen met glas-in-lood.
  • Dak en Bedekking: Zadel- en schilddaken met leien. Achtzijdige spits.
  • Bijgebouwen: Achter de kerk een beeld Heilig Hart van Jezus, brons op stenen sokkel, beeldhouwer J. Custers, Eindhoven (circa 1920-1930).

Omschrijving

De toren had oorspronkelijk een hogere spits. Nadat die tijdens een storm in 1800 op het dak van het kerkschip stortte, is hij vervangen door een lagere. De dwarsbeuken zijn in het eerste kwart van de 16e eeuw aangebracht. In 1822 werden ze wegens de slechte toestand waarin ze verkeerden afgebroken, maar bij de restauratie van 1960 weer aangebouwd. De ingang van de kerk is versierd met een korfboog waar boven een venster omlijst door twee spitsbogen. Rondom heeft de kerk onder de dakvoet een mooie versiering, een fries bedstaande uit keperboogjes.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

  • Op zoek naar meer afbeeldingen interieur.