Handelingen

Broekhuizenvorst, Kerkstraat 32 - Heilige Naam Jezus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Heilige Naam Jezus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Horst aan de Maas
Plaats: Broekhuizenvorst
Adres: Kerkstraat 32
Postcode: 5871AS
Inventarisatienummer: 12658 12659
Jaar ingebruikname: 15e eeuw
Architect: Swinkels, A.H.J.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 11095

Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren.

Het oudste gedeelte van de kerk stamt waarschijnlijk uit de 13e eeuw. De eerste vermelding dateert van 1214. Opgravingen hebben aangetoond dat er een rechthoekig kerkje van 12 bij 6 meter heeft gestaan. In het begin van de 13e eeuw werd begonnen met de bouw van de 47 meter hoge toren en in de 15e eeuw werd het priesterkoor tegen het zaalkerkje aangebouwd. Voor de heren van Ooijen werd aan de zuidzijde een kleine kapel gebouwd. In 1535 werd het schip verbouwd en vergroot. In de loop der eeuwen werd de kerk verschillende malen gerestaureerd, onder andere in 1684, 1880-1884, 1920-1930. In 1929 werd aan de zuidzijde van het priesterkoor een sacristie aangebouwd. De vroegere sacristie werd kinderkapel. In 1913 kwam er een nieuw orgel en in 1914 een preekstoel en drie nieuwe altaren. De kerk bevatte destijds fraaie muurschilderingen, beelden en een prachtige kruisweg. Op 23 november 1944 werd de kerk door de terugtrekkende Duitse soldaten opgeblazen en totaal verwoest. De historische muurschilderingen verdwenen met de ingestorte muren. Behalve de kerk ging de hele kerkinventaris, met uitzondering van de rijke schat aan kunstvoorwerpen, verloren.

Door oorlogshandelingen verwoest 1944, herbouw met uitbreiding.

  • Restauraties in 1884, 1930, 2014.

Monumentomschrijving Rijksdienst

R.K. Kerk (oorspronkelijk een Salvatorkerk) bestaande uit een ten dele ingebouwde westtoren, XIII-circa 1500; bovengeledingen in 1950 herbouwd na oorlogsschade; een schip, 1535 (?) met noordbeuk, een driezijdig gesloten koor, XV en dwarse uitbouwen, in 1950 toegevoegd. Tot inventaris behoren o.a.: romaanse doopvont; laatgotische calvariegroep achter het altaar, XV-XVI A; houten beelden van: H. Antonius Abt, XVI; H. Sebastiaan, XVI A; crucifix 1665. Kerkhofmuur, XVII, met kleine schietgaten. Hardstenen grafkruisen. Klokkenstoel met gelui bestaande uit twee klokken van Wilhelm Wilden, resp. 1520, diam. 103 cm en 1500, diam. 56 cm en een klok van J. van Hentem, 1440, diam. 116 cm.

In de media

  • Uit Hallo Horst aan de Maas d.d. 19 december 2014

In december 2014 is de laatste hand gelegd aan de restauratie van de H. Naam Jezuskerk in Broekhuizenvorst. Een restauratie die hoognodig was, zeggen Bernard Driessen en Pieter Litjens van het kerkbestuur. En een restauratie die ervoor zorgt dat de kerk nu voor meerdere doelen gebruikt kan worden.

  • Uit Orgel-nieuws, 23 februari 2015

Op zondag 22 februari is in de H. Naam Jezuskerk te Broekhuizenvorst een recent geplaatst orgel officieel in gebruik genomen. Herstel van het vorige orgel (Verschueren, 1950 met gebruikmaking van delen uit de vroege twintigste eeuw) was zowel om artistieke als om kostentechnische redenen niet meer verantwoord. Daarom werd elders een bestaand orgel aangekocht. Dit instrument werd in 1981 door de fa. Fama & Raadgever gebouwd voor de muziekschool in Amersfoort.

  • Volledig bericht: [2]

Externe links

Afbeelding

Exterieur

Interieur