Handelingen

Brunssum, Akerstraat 91 - Heilige Familie

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Heilige Familie
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Brunssum
Plaats: Brunssum (Langeberg)
Adres: Akerstraat 91
Postcode: 6445CN
Inventarisatienummer: 12666
Jaar ingebruikname: 1952
Architect: Boosten, A.J.N.
Huidige bestemming: buiten gebruik (2013)
Monument status: geen


Geschiedenis

R.K. parochiekerk H. Familie in Brunssum-Langeberg. Geconsacreerd 1952. Sobere kerk zonder toren.

Eén van de laatste kerken naar ontwerp van de vermaarde architect Alphons Boosten (1893-1951).

De ontworpen westtoren, die naast de hoofdingang had moeten komen, werd niet uitgevoerd.

De (unieke serie van) prachtige gebrandschilderde ramen van de hand van J. Nicolas dateert (dateren) uit de periode 1960-1969.

Buiten gebruik met ingang van 1 juni 2013.

Orgel van L. Verschueren, Heythuysen, december 1954.

In de media

Uit Bisdom Roermond.nl 11 juni 2013

De parochiekerk H. Familie te Langeberg (Brunssum) is met ingang van 1 juni aan de eredienst onttrokken. Zoals bepaald in het kerkelijk wetboek werd het besluit door de bisschop genomen na overleg met de administrator en het kerkbestuur van de betreffende parochie, alsmede met de deken van het dekenaat Heerlen. Ook werd, zoals voorgeschreven, voor de parochianen een hoorzitting gehouden en werd de priesterraad omtrent de besluiten ingelicht en gehoord. Van de in het kerkgebouw aanwezige kunstvoorwerpen wordt een rapport opgemaakt en bij de herbestemming van deze voorwerpen geldt artikel 53 van het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Over de verdere bestemming van goederen, waaronder het kerkgebouw, wordt door het kerkbestuur in overleg met het bisdom beslist.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur