Handelingen

Bussum, H.A. Lorentzweg 59 - Verlosserkerk (Scheepjeskerk)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Verlosserkerk (Scheepjeskerk)
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Gooise Meren
Plaats: Bussum
Adres: H.A. Lorentzweg 59
Postcode: 1402CC
Sonneveld-index: 05199
Jaar ingebruikname: 1956
Architect: Nielsen, Spruit, Kuilen, v.d.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

Interessante wederopbouwkerk met kleine toren.

Gebouwd in 1956 als derde kerkgebouw van de Hervormde Gemeente in Bussum naar ontwerp van de architecten Chr. Nielsen, J.H.C. Spruit en W. van de Kuilen (Bureau Nielsen, Spruit en van de Kuilen). De eerste steen werd gelegd door Ds. J.A.G. van Zanten; de tweede steen door J. Vrielink, president-kerkvoogd. De ingebruikneming had plaats op 6 december 1956. De kerkruimte is een sobere ovale kerkzaal met een deels ingebouwde klokkentoren en diverse multifunctionele nevenruimten ('Het Trefpunt'). Wegens de vorm kreeg het gebouw de bijnaam "Scheepjeskerk".

Algemeen Handelsblad sprak naar aanleiding van de opening van een "merkwaardig gebouw" voor vijfhonderd personen. "De architect wilde met weinig geld een bijzondere taal spreken. Het moest eenvoudig en goed zijn en de kerk moest een symbool worden van een gemeenschap zonder begrenzing, een muur zonder onderbreking. Alles is zeer eenvoudig uitgevoerd, maar het geheel maakt toch diepe indruk. Een kerkorgel is er nog niet. In de achttien meter hoge toren is één klok aangebracht. Er is thans ruimte voor nog twee klokken." (Algemeen Handelsblad, 7 december 1956, p. 9) De openingen in de toren voor nog twee klokken zouden echter leeg blijven.

  • Vanaf 1995 was de gemeente van de Verlosserkerk onderdeel van de Samen-op-Weg-gemeente te Bussum, sinds 1 mei 2005 van de Protestantse Gemeente Bussum.
  • Begin 2019 werd het voornemen van de Protestantse Gemeente Bussum bekend, de Verlosserkerk buiten gebruik te stellen en de toen min of meer "slapende" Wilhelminakerk in het centrum van Bussum weer in actief gebruik te nemen.
  • 2019 - De kerkenraad van de PKN Bussum heeft een nieuw besluit genomen rond deze kerkgebouwen. Eerder was het besluit genomen om geen kerkdiensten meer te houden in de Wilhelminakerk. Na nadere adviezen is nu besloten dat de Wilhelminakerk met ingang van 1 januari 2020 weer als wijkkerk dienst gaat doen en dat de Verlosserkerk buiten gebruik wordt gesteld, eveneens met ingang van 1 januari 2020.
  • 2020 - Buiten gebruik. Plannen tot herontwikkeling (sloop is niet aan de orde). Heringebruikname van de Wilhelminakerk in het centrum van Bussum.
  • 2022 - Kerk is verkocht en wordt omgebouwd tot woningen zodra de gemeente groen licht geeft.

Orgel

De kerk werd als Hervormde Kerk gebouwd in 1956. Op 6 december 1956 nam men het gebouw in gebruik. De firma Pels uit Alkmaar bouwde in 1964 een nieuw orgel voor de kerk. Het is gebouwd onder advies van Piet Kiel sr. Op 7 januari 1965 werd het officieel in gebruik genomen. Sinds 2000 is het gebouw in gebruik voor de samen-op-weggemeente, thans Protestantse Kerk Nederland. De gereformeerde Zuiderkerk werd gesloten. De Verlosserkerk is gesloten voor kerkdiensten per 1 januari 2020.

In de media

'De Bussumse Verlosserkerk en het omliggende terrein wordt mogelijk de komende jaren nieuw leven ingeblazen. De ambitie voor woningbouw staat daarbij voorop. In de raadsvergadering van afgelopen woensdag is er een impressie van een mogelijke toekomstige herinrichting gepresenteerd.

Uit: Bussums Nieuws 18 januari 2021.

Krantenbericht

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur