Handelingen

Categorie

GdH

Uit Reliwiki

Nederlands:De Gemeente des Heeren is een christelijke geloofsgemeenschap in Nederland (met één gemeente in Duitsland). Kenmerkend voor de gemeenschap is dat inspiratie door de Heilige Geest als een leidraad in het leven wordt beschouwd. Door middel van persoonlijke getuigenissen en zang leveren de leden zelf in de diensten een actieve en wezenlijke bijdrage.

(Bron:Wikipedia)