Handelingen

Categorie

Categorie:SDOK

Uit Reliwiki

Stichting Oude Drentse Kerken

Nederlands:In 2003 is op initiatief van Het Drentse Landschap Stichting Oude Drentse Kerken (SODK) opgericht. De stichting zet zich in voor het behoud van de waardevolle boegbeelden van de Drentse cultuurgeschiedenis. Een jaar na de oprichting is de eerste kerk bij de stichting in eigendom gekomen.