Handelingen

Categorie

VrZG

Uit Reliwiki

Vrije Zendingsgemeente - In 1859 ontstond te Ermelo een vrije Zendingsgemeente onder leiding van ds. Hermanus Willem Witteveen. De aanleiding vormde een conflict over de invulling van het godsdienstonderwijs, dat volgens de overheid neutraal moest zijn. Witteveen was niet van plan geweest om een vrije gemeente te stichten, maar toen hij door het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland uit zijn ambt werd gezet bleef hem geen andere keuze.