Handelingen

Coevorden, Van Heutszsingel 21 - Singelkerk

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Coevorden, Van Heutszsingel 21 - Gereformeerde Kerk)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Singelkerk
Genootschap: PKN - Protestantse Gemeente Coevorden
Provincie: Drenthe
Gemeente: Coevorden
Plaats: Coevorden
Adres: Van Heutszsingel 21
Postcode: 7741ER
Sonneveld-index: 13866
Jaar ingebruikname: 1913
Architect: Meppelink, Joh.D.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Provinciaal monument


Geschiedenis

Belangrijk kerkgebouw met toren. Verving een eerdere kleine Gereformeerde zaalkerk.

  • 2022 - De gereformeerde en hervormde kerkgemeenschap in Coevorden gaan samen verder als protestantse gemeente. Op zondag 6 februari 2022 zal de fusie van beide kerkgemeenschappen worden bekrachtigd tijdens een feestelijke kerkdienst in de Coevorder Singelkerk.
  • 2022 - Het heeft meer dan vijftig jaar geduurd: de fusie van de twee protestantse kerken in Coevorden. Afgelopen zondag 20 maart 2022 was het 'eindelijk' zover. Tijdens een kerkdienst in de Singelkerk werd de fusie-akte tussen beide gemeenten getekend. De hervormde en gereformeerde gemeente gaan nu verder als één protestantse gemeente te Coevorden, in de Singelkerk.
  • 2022 - 4 juni 2022 laatste kerkdienst, vermoedelijk als "aparte" Gereformeerde Kerk..
  • 2022 - 5 juni 2022 Pinksterviering "Van Stadskerk naar Singelkerk", dus afscheid van de Stadskerk als kerkgebouw van de PKN Coevorden.

Orgel

Martin Vermeulen bouwde in 1912 een nieuw orgel voor de Gereformeerde Kerk van Coevorden, waar op dat moment een orgel stond van Jan Proper uit ca. 1890. Vermoedelijk was het orgel gemaakt met behulp van onderdelen van oudere orgels. In 1914 is het in gebruik genomen. Opmerkelijk is het dat Het Orgel in de jaargang 1912/1913 vermeldde dat Johannes Winkels het orgel van de oude Gereformeerde Kerk in Coevorden overplaatste naar de nieuwe, waar het op 29 november 1913 in gebruik werd genomen. Het had toen twee vrije manualen en aangehangen pedaal en 13 stemmen. In 1940 repareerde Valck & Van Kouteren het instrument, waarbij tevens een vrij pedaal werd gemaakt door een tweetal transmissies (Subbas 16' en Octaafbas 8'). Er werd ook een Sesquialter op het bovenmanuaal geplaatst. Tenslotte is de windvoorziening geëlektrificeerd. Begin jaren vijftig breidde Reil het orgel nog verder uit. Er werd een Terts geplaatst in plaats van de Voix Celeste, en op een pneumatische hulplade plaatste hij de registers Quintadena 8', Roerfluit 4', Nasard 2 2/3' en Woudfluit 2'. Ook werd de samenstelling van de Mixtuur aangepast. In 1961 maakte G.A.C. de Graaf een noodorgeltje van de pneumatische lade van Reil, met daarop een 8', 4', 2' en de Mixtuur. Dit orgeltje is later verhuisd naar de paters Kapucijnen in IJmuiden, en weer later, na een verbouwing door Jos. Vermeulen, naar de paters Kapucijnen in Tilburg. G.A.C. de Graaf voerde een grondige verbouwing uit. Hij maakte een rugpositief, verwijderde het bovenwerk en bouwde een echt vrij pedaal. Het instrument kreeg nu 20 stemmen. De tractuur werd geheel mechanisch gemaakt en er werd een koppelklavier aangelegd. Door gebrek aan geld bleef het hoofdwerk ongewijzigd. Op 20 mei 1961 is het instrument in gebruik genomen met een bespeling door Willem Hendrik Zwart uit Kampen, adviseur tijdens de restauratie en ombouw. In 1967 bleek het orgel niet geheel te voldoen. Het vertoonde gebreken, maar er kon op dat moment niet veel aan gedaan worden. In 1986 werd het instrument onderzocht, en het bleek nu in bijzonder slechte staat van onderhoud te verkeren. Uiteindelijk kreeg in 1989 Mense Ruiter de opdracht het instrument te repareren en geheel na te kijken. In 1993 startte de restauratie, die uiteindelijk in 1994 gereed kwam. Op 15 juli 1994 werd het orgel weer in gebruik genomen. Op het hoofdwerk plaatste Mense Ruiter een Trompet 8' van Bakker & Timmenga uit 1913, afkomstig uit Metslawier.

Gebouwomschrijving SKKN

De gemeente dateert van 1842. In 1852 werd een woning met smederij omgebouwd tot kerk. In 1911 werd besloten tot nieuwbouw, iets waartoe de architect Meppelink werd aangezocht. Die ontwierp de kerk waarvan op 15 augustus 1912 de eerste steen werd gelegd. Hemelvaartsdag 1913 werd de kerk in gebruik genomen. In 1951 bouwde men een jeugdgebouw aan, dat in 1990 werd gesloopt, en op de plaats hiervan kwam De Hoeksteen. De kerk is circa 1970 van interieur veranderd met onder meer nieuwe banken. In 1990 is echter een deel van deze veranderingen weer ongedaan gemaakt. Momenteel wordt een verbinding tussen Hoeksteen en kerkgebouw gepland, terwijl ook de kerkeraadskamer wordt aangepast. Overigens heeft de kerk geen specifieke naam. Er is blijkbaar geen samenwerking met de Hervormden van Coevorden in SOW-verband.

Entourage

Het kerkgebouw ligt op een hoek aan de singel, tussen woonhuis en Hoeksteen.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur