Handelingen

De Krim, Coevorderweg 127- Christelijke Gereformeerde Kerk (1897 - 2007)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Christelijke Gereformeerde Kerk
Genootschap: Christelijke Gereformeerde Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Hardenberg
Plaats: De Krim
Adres: Coevorderweg 127
Postcode: 7781PA
Sonneveld-index: 09977
Jaar ingebruikname: 1897
Architect:
Huidige bestemming: woning
Monument status: geen


Geschiedenis

Aardige neoromaanse zaalkerk met dakruiter.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 11 september 2007.

De christelijke gereformeerde kerk in De Krim, bij Hardenberg, is opgeheven. De gemeente heeft 111 jaar bestaan. Op zondag 26 augustus werd de laatste kerkdienst gehouden. Daarna droeg een ouderling de gesloten kanselbijbel het kerkgebouw uit.

De kerkenraad van de gemeente die nog maar 35 leden telt, zag geen andere oplossing dan de gemeente op te heffen. De laatste 20 jaar zijn er geen nieuwe ambtsdragers meer bevestigd. Veel jongeren trekken weg, waardoor het steeds moeilijker werd om vacatures in de kerkenraad op te vullen. „Hoeveel moeite het ook heeft gekost, het besluit tot opheffing werd door de gehele gemeente gedragen, in de wetenschap dat Gods Woord niet aan tijd of plaats gebonden is.”

De meeste leden gaan over naar kerken in de omgeving. Degenen die nog geen beslissing hebben genomen, worden overgeschreven naar de cgk van Dedemsvaart. Volgend jaar hoopt de kerkenraad een goede bestemming te vinden voor het gebouw. Als dat niet lukt, wordt het na een jaar in de vrije verkoop gedaan.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 6 januari 2009.

De zending van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft twee giften van 30.000 euro ontvangen uit de ’nalatenschap’ van de cgk in De Krim (Ov.). Dat meldt het laatstverschenen nummer van Zendingsnieuws, de nieuwsbrief van deputaten zending. De cgk in De Krim werd op 26 augustus 2007 opgeheven in verband met een steeds verder teruglopend ledental. Zending is bijzonder blij met de twee royale giften, schrijven deputaten. Een ervan is bestemd voor het werk van ds. G. Vos in Mozambique, waarmee de verbouwing van de Bijbelschool EBOM „binnen handbereik” komt. De andere gift is voor het algemene werk van zending. „Ook daarvoor wordt een passende bestemming gezocht.”

Deputaten berichten verder dat inmiddels honderd lokale cgk’s zich hebben aangemeld voor een zendingsproject. De CGK begonnen na de generale synode van 2007 met een projectmatige aanpak van het zendingswerk, om zo de betrokkenheid bij het werk te vergroten. Gemeenten kunnen zelf aangeven welk project ze willen ondersteunen. „Al voor de synode meldden zich kerken aan, nadat de plannen bekend geworden waren, maar de grote stroom begon vanaf 1 januari 2008. Inmiddels is het aantal deelnemende kerken opgelopen tot honderd.”

Zending is blij met de positieve respons uit de kerken, aldus deputaten. „Kerken die zich nog niet aanmeldden wekken we op dat alsnog te doen...”

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 26 mei 2009:

Het voormalige kerkgebouw van de christelijke gereformeerde kerk te De Krim, bij Hardenberg, is verkocht. De nieuwe eigenaar heeft een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd omdat hij er een woning van wil maken. De christelijke gereformeerde kerk in De Krim werd in 2007 opgeheven. De kerkenraad van de gemeente, die nog maar 35 leden telt, zag geen andere oplossing. De afgelopen twintig jaar zijn er in de christelijke gereformeerde kerk van De Krim geen nieuwe ambtsdragers bevestigd. De meeste leden hebben zich inmiddels aangesloten bij kerken in de omgeving. Pogingen om de kerk in De Krim aan andere kerkgenootschappen te verkopen bleven zonder resultaat.

Afbeeldingen