Handelingen

De Weere, Driestedenweg 1 - Lambertus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Lambertus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Opmeer
Plaats: De Weere
Adres: Driestedenweg 1
Postcode: 1661BJ
Inventarisatienummer: 05346
Jaar ingebruikname: 1906
Architect: Nicolaas Molenaar (1850-1930)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 510440
opname 17-05-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn.

Geschiedenis

Prachtige late neogotische kerk met toren.

De huidige kerk verving een kerk uit 1816. Dit is de enige kerk in Noord-Holland, die aan de heilige Lambertus is gewijd. In 1896 vond hier een bedevaart plaats ter ere van deze Maastrichtse heilige, die twaalfhonderd jaar eerder werd gemarteld.

In 1963 werd de kerk getroffen door brand. Nadien is zij gerestaureerd, waarbij het interieur enigszins werd versoberd.

Architectonisch is deze kerk desondanks een gaaf bewaard gebleven kerkgebouw, naar ontwerp van architect N. Molenaar.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Symmetrisch opgezet driebeukig KERKGEBOUW met vijfzijdig koor aan de zuidwestzijde en met vierkante toren tegen de noordoostzijde van het schip. Het muurwerk is aan de buitenzijde uitgevoerd in rode baksteen, verticaal geleed door diverse reeksen van steunberen, spitsboogvormige vensteropeningen en spaarvelden. De voorzijde van de kerk (NO) wordt gedomineerd door de centraal geplaatste toren met hoge achthoekige spits die aan vier zijden is voorzien van een uurwerk. Ook het muurwerk van de toren heeft een verticale geleding, onder meer door op de hoeken geplaatste steunberen, spitsboogvensters boven de centraal geplaatste hoofdingang en op de verdieping, reeksen van spitsvormige spaarvelden en galmgaten. De toren wordt geflankeerd door lage kapellen, waarvan de linkerkapel (ZO) de doopkapel is. Deze kapellen worden op hun beurt weer geflankeerd door onder tentdak geplaatste volumes waarin zich de linker- en rechteringang bevinden.

De torenspits wordt net als het zadeldak van de kerk en de diverse dakschilden van de kappen boven nevenruimten en dakkapellen, bedekt met lei in Maasdekking.

Het schip heeft een lengte van zes traveeën. De zijbeuken hebben in elke travee een groot spitsboogvenster, de lichtbeuk heeft in elke travee een reeks van drie gekoppelde spitsboogvensters. Deze spitsboogvensters hebben ijzeren harnassen met non-figuratief glas-in-lood.

Aan de binnenzijde is het muurwerk voornamelijk uitgevoerd in witgrijze en antracietkleurige kalkzandsteen, afgewisseld met gele en rode baksteen in een horizontale geleding. De structuur van het muurwerk is echter verticaal en wordt onder meer gevormd door de arcades en de kolonnetten. De arcades hebben samengestelde pijlers waarbij in de basementen gebruik is gemaakt van een strook hardsteen en in de kapitelen van zandsteen.

Zandsteen bevindt zich ook in de kapiteelvormige overgang tussen de kolonnetten en de geboorte van de gordelbogen. Het spitse tongewelf boven het middenschip bestaat uit beschot tussen gemetselde gordelbogen. De zijschepen hebben vierdelige kruis-ribgewelven, met gewelfvelden in gele baksteen. De overspanning van de gordelbogen heeft bij de aanzet van het gewelf spanstaven. Links (ZO) van het priesterkoor bevindt zich de sacristie, met onder meer het oorspronkelijke houtwerk met briefpaneel-decoratie.

Het kerkinterieur bevat nog diverse oorspronkelijke kunstwerken zoals het hoofdaltaar en de beide altaren van de zijschepen, gepolychromeerde sculpturen, het doopvont en het kerkorgel aan de noordoostzijde onder een hoog spits gewelf in het torenlichaam bevindt zich een driezijdig houten orgelbalkon op schragen ten behoeve van het zangkoor, bereikbaar via een hardstenen wenteltrap.

Waardering

De kerk is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische en situationele waarde en als historisch-functioneel hoofdonderdeel van het St. Lambertuscomplex.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur