Handelingen

Delden (Stad), Kerkplein 3 - Oude Blasiuskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Oude Blasiuskerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Delden
Provincie: Overijssel
Gemeente: Hof van Twente
Plaats: Delden (Stad)
Adres: Kerkplein 3
Postcode: 7941BM
Sonneveld-index: 09978
Jaar ingebruikname: 12e
Architect:
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 34149 (kerk); 34151 (toren)


Geschiedenis

Historische kerk met toren. Tot 1601 Rooms-katholiek, daarna Hervormd. De Oude Kerk van Delden, oorspronkelijk gewijd aan de H. Blasius, is eigendom van de Nederlands Hervormde Gemeente. De oudste onbetwiste vermelding van de kerk dateert uit 1118. Van de Romaanse kerk bevinden zich overblijfselen in de pijlers tussen de drie beuken. In de noordbeuk is nog een Romaans venster aanwezig. Boven de ingang van het zuidkoor vindt men een steen met het jaartal 1484 en op de boog tussen schip en toren het jaar 1538. In het koor resteert een fragment van het altaar dat waarschijnlijk tijdens d beeldenstorm is vernietigd. Tegen de noordwand van de noorderkoorsluiting bevindt zich een belangrijk epitaaf van de Froeg-Renaissance en in de zuiderkoorsluiting de epitaaf van Johan van Raesfelt tot Twickelo (+/- 1604). Deze zichtbare tekens geven duidelijk de verbondenheid aan van Kasteel Twickel en zijn bewoners met Delden en deze kerk. Langs de muren staan enkele herenbanken uit de Renaissance. In de gewelven zijn tijdens de 15e eeuw fresco's aangebracht. Het orgel stamt uit 1847 is gemaakt door C.F.A. Naber uit Deventer. Een duivelsrooster bij de Markt markeert de vroegere afsluiting van het kerkterrein. Na het Samen op Weg traject zijn de Gereformeerde Kerk Delden en de Nederlandse Hervormde Gemeente Delden formeel in 2005 opgegaan in de Protestantse Gemeente Delden en is de Oude Blasius het kerkgebouw voor de gemeente.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Hervormde kerk. In hoofdzaak van Bentheimersteen opgetrokken driebeukige hallenkerk met rechtgesloten noorderbeuk en driezijdig gesloten midden- en zuidkoor, ontstaan door vergroting in de 15e en 16e eeuw van een laatromaans basiliekje (ca 1200). De romaanse kerk, waarvan overblijfselen te vinden zijn in de pijlers tussen de drie beuken was volgens het gebonden stelsel uitgevoerd en zeer kort; op een middenbeuk van twee traveeën volgde een rechthoekig koortravee, die wellicht gesloten was met een halfronde basis. Boven ingang zuidkoor opschrift betreffende de eerste steen, gelegd in 1464; op de boog tussen schip en toren jaartal 1538. In buitenzijde hoofdkoor hagioscoop. Inwendig: Fragment van een laat-gotisch sacramentshuisje. Belangrijke vroeg-renaissance epitaaf met reliëfbeeld van Frederik van Twickelo, overleden in 1545, afkomstig uit Hengelo en wellicht eertijds deksteen van een graftombe. Enkele renaissance herenbanken. Van de vroegere afsluiting van het kerkterrein resteert een rooster bij de Markt. Orgel (Rijksmonument) met Hoofdwerk, Bovenwerk en vrij Pedaal, in 1847 gemaakt door C.F.A. Naber (Deventer), in 2002 door Flentrop gerestaureerd.

Toren

Toren der N.H. Kerk. Zware toren van twee geledingen in Bentheimer zandsteen met vierzijdige spits. Naast de toreningang opschrift betreffende eerste steen gelegd in 1516. Klokkenstoel met gelui van vier klokken, waarvan een van een anonieme gieter, 1632, diam. 92,5 cm. en drie moderne klokken. In een steunbeer van de kerk is een iets oostelijk afwijkende zonnewijzer op een plaat van Bentheimer steen, waarvan de randen zwart geverfd zijn.

In de media

  • Uit Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 16 November 1847.

Te Delden is op den 31sten October j.l. in de Hervormde kerk, een nieuw orgel, bekostigd door den H.W. Geb. Heer Baron van Heeckeren van Twikkel en zijne echtgenoote, en vervaardigd door den Heer C.F. Naber te Deventer, plegtig ingewijd. De Heer Brandt Buijs, organist te Deventer, bespeelde het en gaf des nademiddags een concert, ten voordeele der armen. De kerkelijke rede werd bij de inwijding gehouden door Ds. L.E. Siegman. 't Kerkgebouw zelf, dat er verleden jaar van binnen nog zeer vervallen uitzag, is mede voor rekening der Heeren Baron van Heeckeren van Twikkel, net en doelmatig hernieuwd. De Heer Naber heeft door de vervaardiging van dit orgel den goeden naam van zijn werk op nieuw gehandhaafd.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Kansel
Orgel