Handelingen

Delft, Cornelis de Wittstraat 9 - Ontmoetingskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ontmoetingskerk
Genootschap: PKN Gereformeerd
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Delft
Plaats: Delft
Adres: Cornelis de Wittstraat 9
Postcode: 2613GG
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1983
Architect: Barth, Ir. J.E.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen

Geschiedenis

Kerkzaal als onderdeel van woongebouw. Gebouwd als Gereformeerde Kerk, ter plaatse en vervanging van de gesloopte, veel grotere, imposante Westerkerk.

Plan sluiting in 2011.

Orgel

In 1983 gebouwd door fa. Louis J. Kramer (Boskoop), met gebruikmaking van enig pijpwerk uit het voormalige orgel van de Westerkerk te Delft (Walcker, 1923 / Leeflang, 1952).

Dispositie
  • Manuaal 2: Prestant 8' - Roerfluit 8' - Octaaf 4' - Octaaf 2' - Mixtuur 1⅓' 3-4 sterk.
  • Manuaal 3: Holpijp 8' - Roerfluit 4' - Quint 2⅔' - Woudfluit 2' - Terts 1 3/5' - Sifflet 1' - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' - Prestant 8' (transm.) - Gedekt 8'.
  • Koppelingen: manuaal 2 aan pedaal - manuaal 3 aan pedaal - koppelklavier (manuaal 1).

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.

Uit Reformatorisch Dagblad, 8 december 2009.

De algemene kerkenraad van de gereformeerde kerk in Delft wil meewerken aan de vorming van één protestantse gemeente in de stad. Dat meldde het jongste nummer van het Protestantse Kerkblad Delft.

Het gereformeerd-hervormd-lutherse overlegorgaan in Delft had de algemene kerkenraden verzocht te antwoorden op de vraag „of wij op de ingeslagen weg willen voortgaan”, aldus het blad. De kerkenraad heeft hierop, mede namens de wijkkerkenraden Vierhoven, Hof van Delft en Immanuël, positief gereageerd.

Vorig jaar werd het principebesluit genomen om de gereformeerde Ontmoetingskerk in 2011 te sluiten, zo vervolgt het kerkblad. In 2009 zou een tussen­evaluatie plaatsvinden, „of zich onvoorziene ontwikkelingen hadden voorgedaan, die aanleiding gaven tot een herziening van het besluit. De algemene kerkenraad heeft geconcludeerd dat van dit laatste geen sprake is en heeft het principebesluit bevestigd. „Medio volgend jaar zal het definitieve besluit over de Ontmoetingskerk worden genomen. „Sluiting in 2011 betekent dus dat er in het gehele jaar 2010 nog activiteiten en verhuur kunnen plaatsvinden.”

Afbeeldingen