Handelingen

Dongen, Vaartweg 108 - Hubertus (1868 - 2015)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Sint Hubertuskerk
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Dongen
Plaats: Vaart
Adres: Vaartweg 108
Postcode:
Inventarisatienummer: 07317
Jaar ingebruikname:
Architect: P. Soffers (1868);
architectenbureau Oomen, Oosterhout
Huidige bestemming: woonkerk
Monument status: Rijksmonument 517184Geschiedenis

Plattegrond. Bron: Kerken in het Bisdom Breda, Auteur: Ton van Nijnatten. Uitgeverij: Buijten en Schipperheijn B.V. juni 2004.

De St. Hubertuskerk behoort bij de ‘Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart’ een parochie die in 1996 is ontstaan uit een fusie van de parochies van de H. Joseph, de H. Paulus en de H. Laurentius (alle in Dongen) en de parochie van de H. Hubertus in Klein Dongen - Vaart.

Op zondag 5 juli 2015 heeft op een waardige manier de laatste viering plaats gevonden.

De kerk is verkocht.

Van het interieur is o.a. de preekstoel in een zijruimte van de St. Laurentiuskerk in Dongen opgesteld.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De kerk van de H. Hubertus werd gebouwd in 1865 in Neogotische stijl naar een ontwerp van architect P.J._Soffers .

In 1929 onderging het gebouw een grote verbouwing van het interieur. Naar ontwerp van het architectenbureau van de gebroeders Oomen (Oosterhout) werd het neo-gotische gepleisterde driebeukige interieur vervangen door een bakstenen eenbeukige kerkruimte met brede spitsbogen in schoon metselwerk, in sobere uitvoering. Achter de kerk: grafmonument van de stichters (17).

Rooms Katholieke kerk met toren en een smaller koor.

De toren heeft een vierkante grondslag en telt drie geledingen, bekroond door een zeskantige spits. Links en rechts van de toren zijn in 1929 éénlaagse aanbouwen, deels onder plat dak geplaatst. De toren is voorzien van overhoekse steunberen. Op de begane grond heeft de toren een hoog portaal met spitsboogomlijsting. Het boogveld is voorzien van traceringen. Erboven bevindt zich een rond raam. De onderste geleding van de toren heeft lisenen en een klaverbladboogfries. In de geleding daarboven zijn lisenen en een smal spitsboograam, gevuld met glas-in-lood aangebracht. Daarboven bevinden zich de galmgaten en een wijzerplaat in top, geflankeerd door hoekpinakels.

Het schip telt vijf traveeën en is voorzien van steunberen waartussen per travee een spitsboograam gevuld met glas-in-lood is aangebracht. Tegen de zijgevel zijn natuurstenen plaquettes geplaatst. Deze gedenkstenen zijn voorzien van opschriften.

Eén ervan luidt: "TWEEDE STEEN GELEGD/ DOOR A.A.H. V.D. NOORT/ ANNO 1868".

Achter heeft de kerk éénlaags rechthoekige aanbouwen uit 1929 onder plat dak met smalle keperboogramen, gevuld met kathedraalglas.

Het koor is op de begane grond rechthoekig, op verdiepingshoogte neemt het een vijfzijdige vorm aan. Het koor is voorzien van een omlopend dak, gedekt met leien en voorzien van een zinken piron. De achtergevel is blind.

In het interieur heeft een grote verbouwing plaats gevonden. Thans overspannen flauwe spitsbooggewelven de gehele breedte van het schip. De achterwand is recht. De gewelven zijn voorzien van bakstenen bogen in een afwijkende kleur. Bovenin elk gewelf zit een rond gat, afgedekt met een rooster. Tegen de pijlers is een verzameling houten heiligenbeelden uit verschillende stijlperiodes geplaatst. Communiebanken en preekstoel zijn voorzien van neo-gotisch houtsnijwerk.

De orgelgalerij heeft bakstenen pijlers en een houten opbouw.

Lancetvensters zijn gevuld met glas-in-lood. De glas-in-lood ramen zijn van de hand van J. Willemen, een kunstenaar uit Dongen en werden tussen 1962 en 1966 vervaardigd.

Waardering

Dongen-Vaart, H.Hubertus; jk 30-01-2010
 • De kerk is onderdeel van een complex van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme, in het bijzonder de stichting van kerkdorpen in de tweede helft van de negentiende eeuw en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de katholieke kerkcomplexen.
 • Het is van architectuur-historisch belang vanwege de plaats die het inneemt in het oeuvre van de in het Bredase bisdom werkzame architect Soffers.
 • Het heeft ensemblewaarde wegens de situering aan de vaart, verbonden met de ontwikkeling van de streek.
 • Het complex is van belang wegens de gaafheid van het geheel en is als vertegenwoordiger van het werk van de zeer actieve Soffers langzamerhand zeldzaam geworden.

MIP omschrijving

 • Bouwstijl: Neo-Gotiek
 • Bouwperiode: Van 1865 tot 1865
 • Gevels en materialen: Aan de oostkant een uit geledingen bestaande toren met lisenen, friezen en ronde nissen. De klokkengeleding heeft hoekpinakels en topgevels met kruisbloemen. Achtkantige naaldspits.
 • Dak en bedekking: Zadeldak.
 • Bijzonderheden: RK neogotische kerk van de H. Hubertus. De driebeukige kerk is niet georiënteerd heeft een schip met smaller koor.

In de media

 • Uit Dongen Nieuws.nl, d.d. 29 juni 2015

De Hubertuskerk in Dongen-Vaart sluit komende zondag 5 juli 2015 definitief haar deuren. In de kerk, die 147 jaar dienst heeft gedaan als parochiekerk, zal op die dag ter afscheid nog een plechtige Eucharistieviering gehouden worden.

 • Uit Dongen Nieuws.nl, d.d. 19 maart 2016

De Hubertuskerk heeft vanaf 18 maart een nieuwe eigenaar. Het parochiebestuur is blij een goede bestemming te hebben gevonden voor de kerk, zodat de kerk als beeldbepalend gebouw voor de gemeenschap Dongen-Vaart behouden blijft. De Hubertuskerk is een rijksmonument. De Hubertuskerk krijgt een woonbestemming. De nieuwe bewoners komen niet uit Dongen, maar hebben al kennis gemaakt met de inwoners van Dongen-Vaart en voelen zich er helemaal thuis. Aan de voorkant van de Hubertuskerk komt een Mariakapel. Deze kapel is voor iedereen toegankelijk. De toegangsweg naar de begraafplaats en de begraafplaats zelf blijven eigendom van de parochie.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Orgel