Handelingen

Dordrecht, Gravensingel 19 - Maranathakerk (1966 - 2011)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Dordrecht, Gravensingel 19 - Maranathakerk)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Maranathakerk
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Dordrecht
Plaats: Dordrecht
Adres: Gravensingel 19
Postcode: 3319EN
Jaar ingebruikname: 1966
Architect: G. Drexhage / A. van Walraven / J.A. van Walraven
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Gesitueerd in Dubbeldam, oostelijke wijk van Dordrecht. Opvallende moderne kerk naar ontwerp van G. Drexhage. Architectonisch buitengewoon belangrijke moderne kerk.

De Ned. Herv. Kerk De Wijnstok (1965, prof.ir. N. Luning Prak) en de Gereformeerde Maranathakerk (1965, G. Drexhage en A. van Walraven) zijn per 1 januari 2011 gefuseerd. Voorlopig blijft de nieuwe Protestantse gemeente beide kerken gebruiken.

Vervolg geschiedenis

DORDRECHT - De Gereformeerde Maranathakerk in Dubbeldam wordt verkocht. Het geld zal worden ingezet om de van oorsprong Hervormde Wijnstok-kerk in Dubbeldam geschikt te maken voor Gereformeerd en Hervormd Dubbeldam. Deze modernisering vergt een stevige investering. Deze beslissing is door de betrokken kerkenraden genomen en wordt meegedeeld in het kerkblad. Dubbeldam zal onderdeel worden, zo is de opzet, van het nieuwe bestuur van de Protestantse kerk Nederland (PKN) in Dordrecht. Hervormd Dubbeldam en Gereformeerd Dordt gaan daarin op. Hervormd Dordt kiest een eigen tempo en zal, zo is het plan, in de toekomst aansluiten.

  • ( Bron: dordrecht.net, 14 juli 2011)

Landelijk bestaat de PKN al vanaf 1 mei 2004.

  • 2019 - Maart 2019. De Gemeente Dordrecht gaat akkoord met de sloop van de Maranathakerk, en nieuwbouw van zorgappartementen ter plaatse.

Recente geschiedenis

Geref. Maranathakerk Dordrecht verkocht

6 januari 2017 gjkok

De op 31 december 2011 met een laatste kerkdienst aan de eredienst onttrokken, en al enige jaren te koop staande, Maranathakerk aan de Gravensingel te Dordrecht is verkocht. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Dordrecht deelde in Kerk op Dordt mee dat op 9 december 2016 de handtekeningen onder de koopovereenkomst zijn gezet. Met de opbrengst van de verkochte Maranathakerk kan de voorgenomen verbouwing van het voormalig hervormde, nu protestantse kerkgebouw De Wijnstok aan de Dubbelsteynlaan West worden gerealiseerd. Vermoedelijk zal met de verbouwing van die kerk op zijn vroegst in het voorjaar van 2018 worden begonnen.

50 jaar Maranathakerk.

Ter gelegenheid van het feit dat de Maranathakerk vijftig jaar eerder in gebruik genomen werd, is op 10 september 2016 in samenwerking met organist Pieter Heykoop nog een samenzangavond in de kerk georganiseerd: ‘Ook al wordt de kerk niet meer gebruikt voor de zondagse diensten, toch willen we graag nog een keer bij elkaar komen in deze kerk om daar nog eenmaal de lofzang te laten klinken’. Pieter Heykoop was vanaf 1979 enkele jaren organist in de Maranathakerk.

ISBN 978-90-9024811-0.

Ter gelegenheid van de buitengebruikstelling van de Maranathakerk werd al in 2009 door de heer P.F. Dillingh te Dordrecht een boek gepubliceerd met de (voor-) geschiedenis van gereformeerd Dubbeldam, waar vanaf 1 januari 1961 tot 1 augustus 1972 een zelfstandige Gereformeerde Kerk bestond, die daarna werd samengevoegd met de kerk van Dordrecht. Dubbeldam is nu een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Dordrecht.

(Met dank aan de heer P.F. Dillingh te Dordrecht.)

  • (Bron: gereformeerdekerken.info)
  • De Maranathakerk is gesloopt zomer 2020.

Links

Afbeeldingen