Handelingen

Drachten, Zuidkade 19 - Grote Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Grote Kerk
Genootschap: PKN Protestantse Gemeente Drachten
Provincie: Friesland
Gemeente: Smallingerland
Plaats: Drachten
Adres: Zuidkade 19
Postcode: 9203CJ
Inventarisatienummer: 08858
Jaar ingebruikname: 1743
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 33978

Geschiedenis

Belangrijke, locaal historische kerk met toren.

De eerste steen van deze kerk werd gelegd in 1742 door Hector Livius van Haersma, oud 5 jaar. Omdat Drachten destijds een turfgraversdorp was, vertoont de windvaan een 3-tal turfjes.

De Grote Kerk blijft één van de Protestantse kerken van Drachten en zal niet worden verkocht. De kerkenraad denkt er wel over, het gebouw mede een culturele functie te geven.

  • 2015 Restauratie is in volle gang.
  • 2016 De Grote Kerk in Drachten is gerestaureerd en verbouwd. Een jaar lang is de kerk gesloten geweest en op de schop gegaan. Banken zijn verwijderd, de vloer compleet verwijderd zodat de fundamenten bloot kwamen te liggen. Er zijn unieke vondsten gedaan. De nieuwe inrichting maakt dat de kerk nu multifunctioneel is. In de achterzaal is een nieuwe keuken geplaatst.

Monumentomschrijving Rijksdienst

De Hervormde kerk is in 1743 opgetrokken ter vervanging van de twee kerken te noorder en zuider-Drachten. In de noordelijke arm van het op T-vormige plattegrond opgetrokken gebouw de ingang waarboven een wapensteen, gevat in Lodewijk-XIV-achtig ornament; hogerop een klein wapensteentje. Boven de noordgevel in het verlengde van het risaliet de houten klokkespits. In de kerk rijk gesneden preekstoelkuip met trap, achterschot en klankbord; bijbehorend bord, voor de collectezakken. Twee herenbanken, 1744 en 1750; Vier 18e eeuwse zerken. Vier gebrandschilderde glazen door Ype en Jurjen Staak 1743. Orgel met Hoofdwerk en Rugwerk, in 1820 gebouwd door J.A. Hillebrand. Bij de laatste restauratie in 1986 is het orgel (evenals in 1942) met een vrij Pedaal uitgebreid.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 2 november 2010.

De algemene kerkenraad van de protestantse gemeente te Drachten heeft op 19 oktober de restauratie- en verbouwplannen van de Grote Kerk goedgekeurd. Voorwaarde is dat op het moment van aanbesteding de financiën volledig gegarandeerd zijn. De kosten zijn geraamd op 800.000 euro. Daarvan hoopt de protestantse gemeente 450.000 euro op te brengen. De rest wordt verkregen door middel van fondswerving, uit subsidies en uit andere ondersteuningen.

De plannen moeten recht doen aan de oude en historische kerk uit 1743, destijds gebouwd uit materiaal van de twee oude kerken op de Noorder- en de Zuiderbegraafplaats. Ook wordt er geïnvesteerd in het verbouwen van de zaal, de bouw van een serre en de aanleg van een terras. Het gebouw wordt aangepast aan de eisen van de tijd en aan de activiteiten die in de kerk gehouden zullen worden. De laatste restauratie van de Grote Kerk vond in de jaren zestig plaats.

De hoop is dat de restauratie en de verbouwing in 2013 kunnen plaatsvinden. In dat jaar bestaat de kerk precies 270 jaar. Het gebouw moet na de restauratie een centrale functie gaan vervullen voor heel cultureel, maatschappelijk en kerkelijk Drachten.

  • Uit Leeuwarder Courant

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur