Handelingen

Driebergen-Rijsenburg, Hoofdstraat 115 - Grote Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Grote Kerk
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrechtse Heuvelrug
Plaats: Driebergen-Rijsenburg
Adres: Hoofdstraat 115
Postcode: 3971KA
Inventarisatienummer: 04018
Jaar ingebruikname: 1927
Architect: Amerongen, H.A. van
Huidige bestemming: kerk
Monument status: gemeentelijk monument


Geschiedenis

De huidige hervormde kerk staat op de plek waar in de veertiende eeuw een kapel werd gebouwd. De eerste vermelding van de kapel dateert uit 1381. Als stichter van de kapel komt de toenmalige heer van Driebergen in aanmerking: Willem van Abcoude.

Het ontwerp van de huidige kruiskerk met toren is van architect H.A. van Amerongen. De kerk werd gebouwd in 1926-1927. Eigenlijk was het een grote verbouwing van een oudere kerk uit 1830. Deze was al diverse malen verbouwd en uitgebreid. Om op de kosten te bezuinigen was aanvankelijk geen toren in het ontwerp opgenomen. Het college van burgemeester en wethouders wees een verzoek of de gemeente Driebergen de toren voor haar rekening wilde nemen, af. Vervolgens werd onder de parochianen een inzameling gehouden om toch met de bouw van de toren te kunnen starten. De bouw startte en in oktober 1927 was ook de toren gereed.

Het bakstenen gebouw heeft een kruisvormige plattegrond met de toren in één van de hoeken van de kruisvorm. Het dak bestaat uit haaks op elkaar geplaatste zadeldaken met een gebogen vorm. Deze gebogen vorm wordt herhaald in de grote vensters. De ingangspartij is versierd met natuurstenen omlijsting en natuurstenen vensters. In de gevels van de toren is versiering in het metselwerk aangebracht. Inwendig een spits tongewelf.

Orgel

Het orgel is in 1881 gebouwd door de firma P. Flaes (Amsterdam). In 1933 vervangt de firma J. de Koff & Zoon (Utrecht) de mechanische tractuur door een nieuwe pneumatische tractuur en breidt de dispositie uit. Dan krijgt het orgel ook een zelfstandig pedaal. In 1943 plaatst De Koff enkele nog ontbrekende stemmen. De Koff breidt het orgel in 1968 opnieuw met enkele registers uit. In 2007 restaureert de firma Slooff Orgelbouw (Lekkerkerk) het instrument, wijzigt de dispositie enigszins en vernieuwt de tractuur.

Dispositie
  • Manuaal 1: Prestant 8' - Roerfluit 8' - Octaaf 4' - Fluit 4' - Quint 2⅔' (1984) - Octaaf 2' -Mixtuur 2' 4 sterk - Cornet 8' 5 sterk discant - Trompet 8'.
  • Manuaal 2, in zwelkast: Vioolprestant 8' (1933) - Holpijp 8' - Quintadeen 8' (1943) - Viola di Gamba 8' - Vox céleste 8', vanaf c (1933) - Prestant 4' - Roerfluit 4' - Nasard 2⅔' (2007) - Woudfluit 2' (1943) - Cymbel ⅔' 2-3 sterk (1968) - Basson-Hobo 8' (1933) - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' (1933) - Octaafbas 8' (1933) - Fluitbas 8' (1933) - Speelfluit 4' (transm.) - Fagot 16' (1968).
  • Koppelingen: P + I - P + II - I + II - I + I 4' - I + II 16' - I + II 4' - II + II 16' - II + II 4'.
  • Speelhulpen: 4 vaste combinaties (P, MF, FF, T) - 2 vrije combinaties - automatisch piano-pedaal - Generaal-crescendo.
  • Elektrische kegelladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1. Winddruk: 80 mm. WK.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur