Handelingen

Driebergen-Rijsenburg, Kloosterlaantje 1 - Kapel Arca Pacis

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrechtse Heuvelrug
Plaats: Driebergen-Rijsenburg
Adres: Kloosterlaantje 1
Postcode: 3972GW
Bouwja(a)r(en): 1965
Inventarisatienummer: 04037
Architect: na te gaan
Oorspronkelijke bestemming: Rooms Katholiek Klooster
Huidige bestemming: geloofsgemeenschap
Monument status: Rijksmonument 509762

Geschiedenis

Al in de vijftiende eeuw staat ten zuidoosten van Driebergen de boerenhofstede Broekbergen. In 1744 komt het gebied in handen van Joseph Elias van der Muelen. Uiteindelijk komen hier in 1875 de zusters Benedictinessen wonen. Na het tweede Vaticaans concilie zijn ook buitenstaanders welkom in het klooster. Tot in de 20ste eeuw waren de zusters plaatselijk ook bekend als de Zusters van Broekbergen. Er wordt in 1964 een nieuwe kapel gebouwd. In de loop der jaren ontstond er een geloofsgemeenschap rond Arca Pacis. Mensen uit de omgeving die op zoek waren naar vernieuwing in de kerk vonden hier een dak boven wat hoofden. Het teruglopend aantal zusters en de gemiddelde leeftijd deed de orde besluiten te vertrekken naar Insula Dei te Arnhem. In 1997 kocht de Stichting Daidelos het klooster.

De bij het klooster behorende kapellen:

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hoofdgebouw van het kloostercomplex Arca Pacis, gelegen aan de Engweg te Driebergen, in 1910 gebouwd naar ontwerp van architect H. Kroes. In de bouwstijl van het pand zijn invloeden van de neorenaissancestijl aan te treffen.

Het aan de zuidzijde van het terrein gelegen KLOOSTER is op een plattegrond met een rechthoekige hoofdvorm opgetrokken onder een afgeplat schilddak, gedekt met leien en telt boven een souterrain twee bouwlagen. Een houten dakgoot op geprofileerde klossen sluit de gevels af. Aan de linkerzijde is een aanbouw gezet van twee bouwlagen, eveneens onder een schilddak met leien. Rechts bevindt zich nog een aanbouw onder plat, dat van ondergeschikt belang is. De voor- of zuidgevel is symmetrisch van opzet en bevat in het midden een risalerende trapgevel onder een steekkap met gelijke nokhoogte en een hogere voet. Ter weerszijden van het risaliet bevindt zich in beide bouwlagen een drielichtsvenster met bovenlichten, het dakschild wordt doorbroken door een dakkapel onder een steekkapje met zinken bekroning. Het muurwerk van de voorgevel is boven een met een hardstenen afzaat afgewerkte plint voorzien van natuurstenen speklagen. In de voorgevel zijn de natuurstenen lateien boven de vensters voorzien van getoogde ontlastingsbogen. De boogtrommels bevatten siermetselwerk. In het midden bevindt zich de hoofdentree die te bereiken is via een bordes met een dubbele trap met hardstenen treden en met een smeedijzeren leuning. De entree bevat een dubbele houten deur met bovenlicht, omvat door een sobere natuurstenen aedicula voorzien van uitstekende accenten in blokvorm. De frontonbekroning bevat de naam van het klooster "Arca Pacis". In de tweede bouwlaag bevindt zich een kruisvenster. Ter weerszijden bevindt zich in beide bouwlagen een klein venster. In de top is een stolpend venster gezet. De trapgevel is afgedekt met hardstenen afdekplaten en wordt bekroond door een uitkragend tuitstuk waarop een hardstenen Latijns kruis is geplaatst. De voorgevel is voorzien van sierankers. De achtergevel bevat een driezijdige uitbouw onder dito dak.

Aan de rechterzijgevel is aan de noordoostzijde een aanbouw van twee bouwlagen gezet onder een plat dak.

De linkerzijgevel is voorzien van op regelmatige afstand van elkaar geplaatste vensters met bovenlichten. Deze gevel bevat grote schuifvensters met roedenverdeling en luiken.

Links van het hoofdvolume is een aanbouw geplaatst van twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak. De voorgevel bevat een deur en op de verdieping twee schuifvensters, terwijl deze gevel is voorzien van een kleine trapgevel. De overige gevels zijn eveneens voorzien van schuifvensters.

Waardering complexonderdeel

Het klooster is van architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een bouwtype en van cultuurhistorische waarde vanwege de functie. Voorts is het gebouw van ensemblewaarde vanwege de ligging aan de Engweg in een landelijke omgeving, naast de buitenplaats De Dennenburg, en vanwege de context met de overige objecten binnen het complex.

Afbeeldingen